#deliJezusa: Pri Jožefu doma

Ljubezen svetega Jožefa se kaže v toliko mnogoterih trenutkih. Kaže se v njegovi mirnosti, v njegovi korajži in njegovem popolnem zaupanju Očetu. In to zaupanje se ne kaže le v trenutkih veselja in l ...