Blagor zaradi mene preganjanim: pričevanje

Verjetno so vsakega izmed nas zaradi naše vere obrekovali, zasramovali, zasmehovali ali celo preganjali. Jezus nam pravi: »Blagor zaradi mene preganjanim, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko!« Posk ...