Imejte vero

Težko je s pravimi besedami opisati oprijemljivo izkušnjo Boga. Bog je večji od našega dojemanja. Lepa stvar pri vsem tem je, da bi ga spoznali, se nam On razodeva tako z besedo kot z dejanji. Bolj ko ...