Popolni odpustek v času pandemije Covid-19

Objavljeno: 26. 03. 2020

|

Kategorije: Cerkev po svetu

<strong>Popolni odpustek</strong> v času pandemije Covid-19
Sveti oče Frančišek je v času izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19, ki ogroža celotno človeštvo, povabil katoličane, naj se mu duhovno pridružijo v molitvi v petek, 27. marca 2020, ob 18. uri. Molitev svetega očeta bo mogoče spremljati v živo preko medijev, sklenila pa se bo z evharističnim blagoslovom, ki ga bo podelil Urbi et orbi, mestu in svetu, preko sredstev družbenega obveščanja.

Vsi, ki se bodo duhovno pridružili svetemu očetu v tem trenutku molitve preko medijev, bodo imeli možnost prejeti popolni odpustek pod pogoji, ki jih predvideva nedavno objavljeni dekret Apostolske penitenciarije. Več o tem, kaj je popolni odpustek in kako ga prejeti ob tej priložnosti, si preberite na:  https://www.kanonist.eu/blog/2020/3/26/kaj-prinasa-urbi-et-orbi

Molitev in blagoslov bo možno spremljati po neposrednem prenosu na TV Slovenija na 2. programu in v živo preko uradnega YouTube kanala Vatican News

Apostolska penitenciarija

Dekret

Podeli se dar posebnih odpustkov vernikom z boleznijo Covid-19, splošno imenovana koronavirus, kakor tudi zdravstvenim delavcem, družinskim članom in vsem tistim, ki na različne načine, tudi z molitvijo, skrbijo zanje.

»Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi« (Rim 12, 12). Besede apostola Pavla Cerkvi v Rimu odzvanjajo skozi celotno zgodovino Cerkve in usmerjajo sodbo vernikov glede vsakega trpljenja, bolezni in nesreč.

Ta trenutek, v katerem se nahaja celotno človeštvo, ki ga ogroža nevidna in zahrbtna bolezen, ki je že pred časom močno vstopila v življenja vseh, dan za dnem zaznamujejo strahovi, nove negotovosti in predvsem razširjajoče se trpljenje, tako fizično kot moralno.

Cerkev je po vzoru svojega božjega učitelja od zmeraj nosila v srcu pripravljenost pomagati bolnim. Kot je pokazal sv. Janez Pavel II. je smisel človeškega trpljenja dvojen: »Nadnaraven je zato, ker ima korenine v božji skrivnosti odrešenja sveta, po drugi stani pa je najgloblje človeški, ker človek v njem znova najde sam sebe, svojo človeškost, svoje dostojanstvo in svoje poslanstvo«. (Ap. pismo Salvifici doloris – O odrešenjskem trpljenju, štev. 31)

V teh zadnjih dneh je tudi papež Frančišek pokazal svojo očetovsko bližino in ponovil prošnjo, da nenehno molimo za tiste, ki so zboleli za koronavirusom.

Da bi mogli vsi, ki trpijo zaradi Covid-19, prav v skrivnosti tega trpljenja ponovno odkriti »odrešujoče Kristusovo trpljenje« (prav tam, štev. 30) ta Apostolska penitenciarija ex auctoritate Summi Pontificis v zaupanju v besedo Kristusa Gospoda in z duhom vere upoštevajoč trenutno epidemijo, ki se širi, ter da bi zaživeli v luči osebnega spreobrnjenja, podeljuje dar odpustkov pod sledečimi pogoji.

Popolni odpustek se podeli vernikom z koronavirusom in se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršenkoli greh in so preko komunikacijskih sredstev duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, Via Crucis ali pri drugih oblikah pobožnosti, ali če vsaj zmolijo vero, oče naš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram, z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim bo to mogoče.

Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15, 13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji.

Poleg tega ta Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh tistih, ki so okuženi in za večno zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi.

Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov in podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti, pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v takem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima pri sebi razpelo ali križ (prim. Enchiridion indulgentiarum, štev. 12).

Blažena vedno Devica Marija, Mati Boga in Cerkve, Zdravje bolnikov in Pomoč kristjanov, naša zagovornica, želi pomagati trpečemu človeštvu, odvrniti od nas to zlo pandemije in nam zagotoviti vse dobro, ki je potrebno za naše zveličanje in posvečenje.

Ta dekret je veljaven kljub kakršnikoli nasprotni določbi.

V Rimu, na sedežu Apostolske penitenciarije, 19. marca 2020.
Mauro Kardinal Piacenza, veliki penitenciarij
Krzysztof Nykiel, regent

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Povej naprej.