Molitveno bogoslužje za Cvetno nedeljo

Objavljeno: 03. 04. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>Cvetno nedeljo</em>

V duhu se bomo pridružili domačemu župniku, ki blagoslavlja zelenje, s katerim pozdravljamo Kristusa, ki slovesno vstopa v Jeruzalem, da dovrši našo rešitev od greha in pred nami vstopi v nebeško slavo, kjer pripravlja prostor za nas.

Pripravimo zelenje in blagoslovljeno vodo v posodici.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj povabi: Že od začeta postnega časa smo pripravljali svoja srca s pokoro in dobrimi deli, danes pa smo se v duhu zbrali, da bi z vso Cerkvijo nekako vnaprej doživeli Kristusovo velikonočno skrivnost, to je njegovo trpljenje in vstajenje. V ta namen je Jezus slovesno prišel v svoje mesto Jeruzalem. Z veliko vero in pobožnostjo se spomnimo tega zveličavnega vhoda in pojdimo za Kristusom. Po njegovi milosti prejemamo sadove križa in smo deležni njegovega vstajenja in življenja. V duhu se pridružimo našemu župniku, ki ima v mislih vse domove, kjer blagoslavljamo zelenje in se pridružimo njegovi molitvi:

 

Voditelj:

Molimo.

Vsemogočni Bog,

blagoslovi to zelenje, znamenje življenja in zmage.

Veseli bomo spremljali Kristusa kralja.

Daj nam, da bomo mogli dospeti v večni Jeruzalem.

Po Kristusu, našem Gospodu.

 

Voditelj z vejico pokropi zelenje z blagoslovljeno vodo.

 

EVANGELIJ

Voditelj: Iz evangelija po Mateju (Mt 21,1-11)

Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: »Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali.« Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!« Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkalo in govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Danes smo se z Jezusom, Kraljem naših src, odpravili po poti njegovega trpljenja. Ker je sam trpel, ima sočutje z nami, ki hodimo z njim po isti poti. Prosímo ga:

(Vsak prebere nekaj prošenj)

  1. Na poti z Oljske gore so te pozdravljali in ti prepevali; naj te mladi odkrivajo v molitvi, v življenju in bogoslužju Cerkve.
  2. Izraelsko ljudstvo je pred teboj razgrinjalo svoje plašče; naj ti odpiramo svoja srca, da prideš k nam in za vedno pri nas ostaneš.
  3. Množica te je ob prihodu v Jeruzalem hotela postaviti za kralja; naj narodom sveta vladajo modri in plemeniti voditelji.
  4. Prerok te imenuje trpečega Božjega služabnika; naj vsi, ki s teboj trpijo, spoznajo vrednost in odrešilno moč trpljenja.
  5. Naše občestvo se danes veseli in ti vzklika: Hozana! Daj nam moči, da ti ostanemo zvesti tudi v stiskah in preizkušnjah.
  6. Tvoja pot je skozi smrt vodila v vstajenje; naj po njej tudi naši rajni dosežejo polnost veselja v tvojem kraljestvu.
  7. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  8. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  9. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Jezus, naš Odrešenik! Svoje trpljenje si sprejel nase za nas, ki smo te že tolikokrat zatajili. Usmiljeno se ozri na nas in ne dopusti, da bi se še kdaj ločili od tebe, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Voditelj: Oče naš, ki si v nebesih, …

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Vsemogočni večni Bog,

po tvoji volji se je tvoj Sin, naš Odrešenik, učlovečil in šel v smrt na križu,

da bi nam bil zgled ponižnosti.

Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti

in se veselimo vstajenja z njim,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 

Zelenje damo na primeren kraj, da nas spomni na Kristusa in njegovo zmaga nad smrtjo.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

Povej naprej.