Molitveno bogoslužje za Veliko noč

Objavljeno: 11. 04. 2020

|

<em>Molitveno bogoslužje</em> za <strong>Veliko noč</strong>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj in kdo bo bral psalm.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Aleluja! O Bog, ti si naše upanje in naša sreča. Ti si studenec večnega življenja, ki se nikoli ne konča. Ti si rodovitno drevo, ki daje sad in vsa bitja prejemajo od njega hrano. Ti si luč, ki razsvetljuje temine smrti in se blešči v večno svetlobo nebes. Razlij na nas ogenj Svetega Duha, da te na ta sveti dan srečamo v svojem srcu.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Hvaležni za Božjega Sina, ki nas združuje s svojim vstajenjem slavimo našega Boga in mu izrecimo naše zahvale.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PSALM

Bralec: To je dan, ki ga je Gospod narédil. (Ps 118,1-2.16-17.22-23)

Vsi (odpev): To je dan, ki ga je Gospod narédil.

Bralec:

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,

vekomaj traja njegova dobrota.

Naj vendar reče Izrael:

»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.

Bralec:

Gospodova desnica me je dvignila,

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak žível,

pripovedoval bom o Gospodovih delih. Odpev.

Bralec:

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,

je postal vogelni kamen.

To je Gospodovo delo,

v naših očeh je čudovito. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Aleluja. Naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano, zato obhajamo praznik v Gospodu. Aleluja.

Voditelj: Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,1-9)

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premišljujmo, kaj hoče Gospod povedati vsakemu od nas. Lahko kdo pove tudi naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: Jezusov vstajenje je zgodovinska resničnost. Od mnogih čudežev, ki jih je storil Bog, je najveličastnejši Jezusovo vstajenje. Gre za neizpodbitni dokaz Božjega izvora vseh Jezusovih besed in dejanj.

V evangeliju smo brali o začetni zmedenosti Marije Magdalene in učencev, ko se jim resničnost vstajenja prične od daleč svitati. Učenca tečeta h grobu. Prestrašena sta zaradi Judov. Hitro morata biti nazaj, da nevarnost mine. Resničnosti, ki se zdi, da je prelepa, da bi bila možna, ne dojameta. Grob je prazen! A onadva sta zmedena: »Če bi že kdo od ljudi imel interes grob odpreti in ven vzeti telo, bi bili to kvečjemu mi. Na ta način bi druge domnevno prevarali glede Jezusovega vstajenja.« Ostaja zmedenost. Potrebnih bo 40 dni srečevanj z Jezusom, ki je vstal od mrtvih, da se srce ogreje in zave resničnosti, ki jim je podarjena. Ta resničnost je neverjetna: Prav zares obstaja po smrti novo življenje. In neskončno čudovito je.

Kako pa naj jaz to dojamem? V velikonočnem času kliči Svetega Duha, da bi ti kazal Božja znamenja, po katerih boš tudi ti srečal/a Vstalega Gospoda. Gospodu slédi na poti dobrote in žrtve za svoje bližnje.

 

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Voditelj povabi: Po naročilih, ki jih je dal Jezus sveti sestri Mariji Favstini Kowalski, od velikega petka do nedelje po veliki noči molimo devetdnevnico Božjega usmiljenja. Jezus ji je za tretji dan naročil:

»Danes pripelji k meni vse zveste in pobožne duše: potopi jih v ocean mojega usmiljenja . Te duše so me krepile na potu mojega trpljenja; bile so kapljice tolažbe v morju bridkosti.«

Pomislimo na vse, ki so nam zgled vere, zvestobe in veselega življenja po veri. Vsak pove ime kakšne take osebe. V molitev vključimo tiste, ki jih poznamo po imenu in tudi vse druge.

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Vsemogočni večni Bog, danes je tvoj Sin premagal smrt

in nam odprl vrata večnega življenja.

Praznovanje njegovega vstajenja naj nas v Svetem Duhu prenovi,

da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja.

Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

Povej naprej.