Molitveno bogoslužje za petek velikonočne osmine

Objavljeno: 17. 04. 2020

|

<em>Molitveno bogoslužje</em> za <strong>petek velikonočne osmine</strong>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj in kdo bo bral psalm.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Aleluja! O Bog, vir večnega življenja, veseli se zbiramo ob tebi – Luč sveta, sreča nebes. Darujemo ti sami sebe, kakor si ti podaril samega sebe nam. Usmili se nas, bodi z nami, napolni nas s Svetim Duhom, ki ga pričakuje vsa Cerkev. Naj se po Njem srečamo s tabo in te slavimo.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Hvaležni za Božjega Sina, ki nas združuje s svojim vstajenjem slavimo našega Boga in mu izrecimo naše zahvale.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PSALM

Bralec: Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. (Ps 118,1-2.4.22-24.25-27)

Vsi (odpev): Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.

Bralec:

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,

ker vekomaj traja njegova dobrota!

Reci, Izraelova hiša:

»Vekomaj traja njegova dobrota!« Odpev.

Bralec:

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,

je postal vogelni kamen.

To je dan, ki ga je naredil Gospod,

radujmo in veselimo se ga! Odpev.

Bralec:

O Gospod, daj rešitev; o Gospod, daj srečo!

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem!

Blagoslavljamo vas iz hiše Gospodove.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. Aleluja.

Voditelj: Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,1-14)

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem ob Tiberijskem morju. Prikazal se je pa tako: Bili so skupaj Simon Peter in Tomaž, ki se imenuje Dvojček, in Natanael iz Kane galilejske in Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev. Simon Peter jim reče: »Ribe grem lovit.« Rečejo mu: »Gremo še mi s teboj.« Šli so torej in stopili v čoln, ali tisto noč niso nič ujeli.

Ko se je že danilo, je stal Jezus na bregu, učenci pa niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otročiči, ali imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Ne.« On jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so torej in že je niso mogli izvleči zaradi obilice rib. Oni učenec, ki ga je Jezus ljubil, je torej rekel Petru: »Gospod je!« Ko je tedaj Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal haljo, bil jo je namreč slekel, in se je vrgel v morje. Drugi učenci so pa vlekli mrežo z ribami in pripluli s čolnom, niso bili namreč daleč od zemlje, ampak le kakih dvesto komolcev. Ko stopijo na suho, zagledajo žerjavico pripravljeno in ribo na njej in kruh. Jezus jim reče: »Prinesite rib, ki ste jih zdaj ujeli.« Simon Peter je stopil in na suho potegnil mrežo, polno velikih rib – bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. Jezus jim veli: »Pridite jest.« In nobeden izmed učencev si ga ni upal vprašati: »Kdo si?« Kajti vedeli so, da je Gospod. Jezus torej gre in vzame kruh ter jim ga da; prav tako tudi ribo. To je bilo že v tretje, da se je Jezus prikazal učencem, odkar je vstal od mrtvih.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premišljujmo, kaj hoče Gospod povedati vsakemu od nas. Lahko kdo pove tudi naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se cele dneve trudili za neko nalogo, ko pa ste jo naredili, niste občutili pravega zadovoljstva? Ostala je praznina. Tudi učenci doživijo nekaj podobnega. Celo noč se trudijo z ribolovom, a ni uspeha. Jezus pa pride k njim. Že prej jim je napovedal, da ga bodo srečali v Galileji in da naj odidejo tja. To naročilo jim posreduje Marija Magdalena. To je kraj njihovega prvega srečanja, to je njihov dom in tja se po celotni zgodbi z naslovom »Jezus« vrnejo ter opravljajo svoja prvotna dela: ribolov.

Ko doživijo praznino, jo napolni Jezus. Ko so njihove mreže prazne, jih Jezus spet napolni. Ko so lačni, jim Jezus pripravi velikonočni zajtrk: kruh in pečene ribe. Ko učenci čutijo praznino zaradi odsotnosti Njega, ki je luč sveta in Bog z nami, se On sam prikaže. Svet spet zasije v barvah, učenci spet živijo. Sreča nebes je spet med njimi in spet dobijo upanje.

Gospod ponavlja čudeže svoje ljubezni. Tudi tvojo lakoto in praznino želi napolniti. To mu povej iskreno in prišel bo k tebi.

 

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Voditelj povabi: Po naročilih, ki jih je dal Jezus sveti sestri Mariji Favstini Kowalski, od velikega petka do nedelje po veliki noči molimo devetdnevnico Božjega usmiljenja. Jezus ji je za osmi dan naročil:

»Danes pripelji k meni duše v vicah in jih pogrezni v brezno mojega usmiljenja , da bi reke moje krvi ublažile njihovo trpljenje! Te siromašne duše so mi drage, ko zadoščujejo Božji pravičnosti. Lahko pomagate tem dušam in jim olajšate trpljenje z odpustki in žrtvami zadoščevanja, ko zajemate iz teh zakladov, ki sem jih izročil svoji Cerkvi. O, ko bi mogli videti njihovo trpljenje, bi jim ves čas podarjali svoje molitve, da bi odplačale dolg moji pravičnosti.«

Pomislimo na vse, ki jih Jezus omenja in jih morda poznamo, vključimo pa tudi take osebe širom po svetu.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Vsemogočni Bog,

v velikonočni skrivnosti si obnovil zavezo z nami.

Pomagaj nam,

da bomo skrivnost odrešenja, ki jo obhajamo,

tudi izpričali z vsem svojim življenjem.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: arhiv PS

Povej naprej.