Smernice škofom in škofovskim konferencam za obhajanje velikega tedna

Objavljeno: 18. 02. 2021

|

Kategorije: Cerkev po svetu

Smernice škofom in škofovskim konferencam za <strong>obhajanje</strong> <em>velikega tedna</em>

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je na pepelnično sredo izdala Noto škofom in škofovskim konferencam o obhajanju velikega tedna 2021 z namenom, da jim pomaga pri njihovi nalogi ocenjevanja konkretnih situacij in skrbi za duhovno dobro pastirjev in vernikov v velikem tednu liturgičnega leta.

 

Nota škofom in škofovskim konferencam o obhajanju velikega tedna 2021

Namen te note je ponuditi nekaj preprostih smernic, da bi pomagali škofom pri njihovi nalogi ocenjevanja konkretnih situacij in skrbi za duhovno dobro pastirjev in vernikov v življenju tega velikega tedna liturgičnega leta.

Še vedno se soočamo z dramo pandemije COVID-19, ki je prinesla veliko sprememb tudi v običajen način obhajanja liturgije. Ker so bile zamišljene za normalne čase, norme in navodila, ki jih vsebujejo liturgične knjige, niso v celoti uporabne v izjemnih časih krize, kakor je sedanja. Zato je škof kot moderator liturgičnega življenja v svoji Cerkvi poklican, da sprejme pametne odločitve, da se bodo liturgična slavja lahko odvijala rodovitno za Božje ljudstvo in v dobro ljudi, ki so mu zaupani, v spoštovanju varovanja zdravja in tega, kar predpišejo oblasti, ki so soodgovorne za skupno dobro.

Škofe ponovno spominjamo na Odlok, ki ga je izdal ta Dikasterij po naročilu svetega očeta 25. marca 2020 (prot. št. 154/20) v katerem so podane nekatere smernice za obhajanje velikega tedna. Ta izjava velja tudi letos. Zato vas vabimo, da jo ponovno preberete zaradi odločitev, ki jih bodo škofje morali sprejeti glede bližnjih velikonočnih praznovanj glede na specifično stanje njihove države. V številnih državah še vedno veljajo strogi pogoji zapiranja, ki vernikom onemogočajo navzočnost v cerkvi, medtem ko se v drugih spet začenja bolj normalno bogoslužno življenje.

– Uporaba družbenih občil je pastirjem zelo pomagala pri nudenju opore in bližine njihovim skupnostim med pandemijo. Poleg pozitivnih sadov je bilo opaziti tudi problematične vidike. Za obhajanje velikega tedna predlagamo, da bi omogočili in spodbujali medijski prenos obhajanj, ki jim predseduje škof, vernike pa, ki ne bi mogli obiskati lastne cerkve, se spodbudi, naj škofijska obhajanja spremljajo kot znamenje edinosti.

– Pri vseh obhajanjih je v dogovoru s škofovsko konferenco treba biti pozoren na nekatere posebne trenutke in geste v upoštevanju zdravstvenih zahtev (prim. Pismo kardinala prefekta predsednikom škofovskih konferenc Z veseljem se vrnimo k evharistiji!, 15. Avgusta 2020, prot. št. 432/20).

– Krizmeno mašo lahko, če je potrebno, premaknete na primernejši dan; dobro je, če pri njej sodeluje pomembna zastopanost pastirjev, duhovnikov in vernikov.

– Za obhajanja cvetne nedelje, velikega četrtka, velikega petka in velikonočne vigilije veljajo lanskoletna pojasnila.

– Spodbujamo pripravo primernih pripomočkov za družinsko in osebno molitev, ki ovrednotijo tudi nekatere dele molitvenega bogoslužja.

Kongregacija se iskreno zahvaljuje škofom in škofovskim konferencam, da so med letom pastoralno odgovarjali na hitro spreminjajoče se razmere. Zavedamo se, da sprejete odločitve niso bile vedno  lahke za pastirje in za vernike. Vemo pa, da so bile sprejete zato, da bi zagotovili obhajanje svetih skrivnosti na najučinkovitejši možni način za naše skupnosti, v upoštevanju skupnega dobrega in javnega zdravja.

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov, 17. februarja 2021, pepelnična sreda.

 

Robert kard. Sarah

Prefekt

 

msgr. Arthur Roche

Nadškof tajnik

 


Vir: Vatican News

Foto: Unsplash

Obj.: M. B.

Povej naprej.