Gallagher na zasedanju OZN: Neodtujljive človekove pravice je treba zaščititi

Objavljeno: 24. 02. 2021

|

Kategorije: Cerkev po svetu

Gallagher na zasedanju OZN: <em>Neodtujljive človekove pravice</em> je treba <STRONG>zaščititi</STRONG>

Nadškof Gallagher izpostavlja potrebo po zaščiti človekovih pravic tudi v času pandemije covida-19, ko države sprejemajo ukrepe za zagotovitev javnega zdravja. Po takšnih omejitvah se posega samo v primerih izrednega stanja.

Tajnik za odnose z državami Paul Richard Gallagher je v video sporočilu, namenjenem Svetu OZN za človekove pravice, izpostavil potrebo po »ponovnem odkritju temelja človekovih pravic, da bi jih lahko uresničevali na pristen način«. V ponedeljek, 22. februarja, se je namreč v Ženevi začelo 46. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice. Prvi trije dnevi štiri tedenskega zasedanja, ki zaradi pandemije poteka v virtualni obliki, so namenjeni državnim voditeljem in zastopnikom različnih držav in regij, ki se na Svet lahko obrnejo preko videa.

Kot je zatrdil nadškof Gallagher, je »pandemija covida-19 vplivala na vse življenjske vidike, terjala smrtne žrtve ter prebudila dvom v naše ekonomske, socialne in zdravstvene sisteme«. Prav tako je izzvala naše prizadevanje za zaščito in pospeševanje splošnih človekovih pravic ter obenem potrdila njihovo pomembnost. »Kot globalna skupnost moramo ponovno odkriti temelj človekovih pravic, da bi jih lahko uresničevali na avtentičen način,« je izpostavil nadškof.

Brezpogojnost človekovih pravic

Nadškof Gallagher je spomnil na Preambulo Splošne deklaracije človekovih pravic, ki pravi, da »priznanje prirojenega dostojanstva ter enakih in neodtujljivih pravic vseh članov človeške družine pomeni temelj svobode, pravičnosti in miru v svetu«. Podobno tudi Ustavna listina ZN potrjuje »vero v temeljne človekove pravice, dostojanstvo in vrednost človeka ter enakopravnost moških in žensk ter velikih in malih narodov«.

Oba dokumenta potrjujeta objektivno resnico, ki ni odvisna od soglasja in ni pogojena v nobenem času, kulturi in kontekstu, da je torej vsaki človeški osebi po naravi in vsesplošno lastno človekovo dostojanstvo. A kot je pripomnil Gallagher, priznati moramo, da »so ti cilji še daleč od tega, da bi bili priznani, spoštovani, varovani in zagotovljeni v vsaki situaciji«.

Ukrepi proti covidu-19 in človekove pravice

Tajnik za odnose z državami je v nadaljevanju navezal na sedanjo pandemijo covida-19, sredi katere so določeni ukrepi, ki so jih oblasti sprejele, da bi zagotovile javno zdravje, prav tako trčili ob svobodno uživanje človekovih pravic. »Številne osebe, ki so se znašle v ranljivih situacijah – kot so starejši, migranti, begunci, staroselska ljudstva, notranji preseljenci in otroci – so bile nesorazmerno prizadete s sedanjo krizo. Vsako omejevanje izvajanja človeških svoboščin za zaščito javnega zdravja mora izvirati izključno iz situacij izrednega stanja. Takšne omejitve morajo biti sorazmerne s situacijo, izvajati se jih mora na nediskriminatoren način in uporabljati samo v primeru, ko druga sredstva niso na razpolago.«

Verska svoboda

Gallagher je izpostavil, da Sveti sedež ponovno poudarja »nujnost zaščite pravice do svobode misli, vesti in verske pripadnosti«, ter poudaril, da »versko prepričanje in njegov izraz predstavljata jedro dostojanstva človeške osebe v njeni vesti«. Opozoril je, kako »svetovni odgovor na pandemijo covida-19 kaže, da je to trdno razumevanje verske svobode bilo spodkopano. Pri tem je poudaril stališče Svetega sedeža, da »verska svoboda prav tako ščiti javno pričevanje in izražanje vere, tako individualno kot kolektivno, javno in zasebno, v obliki kulta, spoštovanja pravil in poučevanja«.

Da bi se spoštovalo vrednost verske svobode, nadškof politične oblasti poziva, naj se povežejo z verskimi voditelji, verskimi organizacijami in predstavniki civilne oblasti pri prizadevanju za pospeševanje svobode vere in vesti.

Človeško bratstvo, multilateralizem

Ob koncu video sporočila je nadškof Gallagher še dejal, da »za učinkovito spoprijemanje s posledicami različnih kriz moramo biti pripravljeni stopiti onkraj tistega, kar nas ločuje«. Zato je tudi povabilo papeža Frančiška v okrožnici Fratelli tutti izredno pomembno: da torej »v tem našem času, s tem da priznamo dostojanstvo vsake človeške osebe, lahko prispevamo k obnovljenemu hrepenenju po bratstvu«.

»Sedanja kriza ponuja edinstveno priložnost, da pristopimo k multilateralizmu, kot izrazu obnovljenega čuta za globalno odgovornost, za solidarnost, ki je utemeljena na pravičnosti in doseganju miru in edinosti znotraj človeške družine, kar je tudi Božji načrt za svet,« pri čemer je Gallagher zagotovil, da si bo Sveti sedež še naprej v sodelovanju prizadeval za ta dosego tega cilja.

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.