Število katoličanov po svetu stabilno: Več duhovnikov, manj redovnic

Objavljeno: 26. 03. 2021

|

<strong>Število katoličanov</strong> po svetu stabilno: <em>Več duhovnikov, manj redovnic</em>

Število katoličanov na svetovni ravni ostaja enako. Kot kažejo zadnji podatki Centralnega statističnega urada Cerkve, največ duhovnikov prihaja iz Afrike in Azije, v Evropi pa se njihovo število zmanjšuje. Vedno manj je tudi redovnic.

Izšla sta Papeški letopis 2021 in Cerkveni statistični letopis 2019, ki ju je pripravil Centralni statistični urad Cerkve. Iz podatkov Papeškega letopisa je mogoče razbrati nekaj novosti, povezanih z življenjem katoliške Cerkve po svetu za leto 2020. V tem obdobju sta bila ustanovljena 2 metropolitanska sedeža in 4 škofijski sedeži (2 škofiji in 2 eparhiji), 2 škofiji sta bili povzdignjeni v sedež metropolij, 2 prelaturi in 1 apostolski vikariat pa v škofije.

Cerkveni statistični letopis 2019 prikazuje pastoralno navzočnost in delovanje katoliške Cerkve v 3.026 cerkvenih okrožjih po svetu.

Število katoličanov stabilno

Leta 2019 je bilo malo manj kot 1.345 milijonov katoličanov v primerjavi s približno 1.329 milijonov leta 2018, kar pomeni absolutno povečanje za 16 milijonov, kar je 1,12 %. Ta relativna rast je blizu rasti svetovnega prebivalstva (1,08 %), kar pomeni, da ostaja število krščenih katoličanov po svetu stabilno (približno 17,7 %).

Geografska analiza sprememb v dveh letih kaže, da se je število katoličanov v Afriki povečalo za 3,4 %, medtem ko se je število njenih prebivalcev povečalo za slabih 2,7 %. Tudi na azijski in ameriški celini je rast števila katoličanov večja v primerjavi z rastjo števila prebivalcev (1,3 % proti 0,9 % v Aziji in 0,84 % proti 0,69 % v Ameriki). V Evropi se število katoličanov rahlo zmanjšuje, prebivalstvo pa se skoraj ne spreminja. Po drugi strani pa Oceanija v istem obdobju beleži pozitivno stopnjo rasti tako za prebivalstvo kot za katoličane, ki znaša 1,1 %.

Teritorialni deleži katoličanov se med letoma 2018 in 2019 ne spremenijo veliko: njihovo število se zmanjša v Ameriki (z 48,3 na 48,1 %) in zlasti v Evropi (z 21,5 na 21,2 %). Nasprotno pa se število katoličanov poveča v Afriki (z 18,3 % na 18,7 %) in nekoliko v jugovzhodni Aziji. Število katoličanov v Oceaniji ostaja stabilno, čeprav ne dosega 0,8 % svetovnega katoliškega prebivalstva.

Škofje

Ob koncu leta 2019 je bilo v vseh cerkvenih okrožjih 5.364 škofov, kar je manj kot leto prej. Primerjava z letom 2018 kaže, da se je število škofov Severne in Srednje Amerike zmanjšalo, medtem ko se je povečalo v preostalih delih ameriške celine, v Afriki in v jugovzhodni Aziji. Razmere v Evropi so v dveletnem obdobju ostale enake, saj je število škofov ostalo nespremenjeno (1.687). A porazdelitev škofov po celinah v zadnjih dveh letih je ostala precej stabilna, saj samo Amerika in Evropa še vedno predstavljata 68,8 % vseh škofov na svetu, sledijo Azija (15,2 %), Afrika (13,4 %) in Oceanija (2,6 %).

Največ duhovnikov iz Afrike in Azije

Število duhovnikov, tako škofijskih kot redovnikov, se je v dvoletnem obdobju 2018-2019 povečalo s 414.065 na 414.336, kar je 271 več. To velja tako na globalni ravni kot za posamezna geografska območja. V primerjavi s pomembnim povečanjem v Afriki (3,45 %) in Aziji (2,91 %), se je število duhovnikov v Evropi zmanjšalo za 1,5 %, v Ameriki pa za 0,5 %. Porazdelitev duhovnikov po celinah kaže manjše spremembe v obeh obravnavanih letih. Afrika in Azija sta leta 2018 skupaj prispevali 28 % duhovnikov na svetovni ravni, leta 2019 pa se njun delež povečal na 28,9 %, medtem ko Oceanija ostaja razmeroma stabilna z deležem (nekaj več kot 1,1 %). Po drugi strani pa se v Evropi število duhovnikov občutno zmanjšuje: leta 2018 je 170.936 evropskih duhovnikov predstavljalo skoraj 41,3 % vseh duhovnikov, leto pozneje pa se je njihov delež zmanjšal na 40,6 %.

Diakoni in redovniki neduhovniki

Število stalnih diakonov še naprej kaže spodbudno razvojno dinamiko: v letu 2019 se jih je v primerjavi z letom prej povečalo za 1,5 %, in sicer s 47.504 na 48.238. Število diakonov se povečuje v Ameriki in Evropi, kjer živi približno 97 % vseh. Število se povečuje tudi v Oceaniji, kjer se je povečalo za 1,1 % in jih je 481.

Število redovnikov, ki niso duhovniki, se na svetovni ravni zmanjšuje: leta 2018 jih je bilo 50.941, leta 2019 pa 50.295. Leta 2019 jih je bilo največ v Evropi (14.038) in Ameriki (13.735), a vendarle nekoliko manj kot leto prej.

Vedno manj redovnic

Število redovnic trenutno upada. Na svetovni ravni se je njihovo število zmanjšalo s 641.661 (leta 2018) na 630.099 (leta 2019), kar pomeni relativno zmanjšanje za 1,8 %. Če analiziramo časovne trende za posamezna ozemeljska območja, ugotovimo velike razlike.

Afrika je celina z največjim povečanjem števila redovnic, in sicer s 76.219 v letu 2018 na 77.054 v letu 2019 (+1,1 %). Sledi jugovzhodna Azija, kjer se je število redovnic v zadnjih dveh letih povečalo s 170.092 na 170.754, kar pomeni porast za 0,4 %.

Na treh celinah se je število redovnic zelo izrazito zmanjšalo. To so Amerika (kjer se je število redovnic zmanjšalo s 160.032 na 154.717), Evropa (s 224.246 na 216.846) in Oceanija (s 6.999 na 6.718).

Zmanjševanje duhovniških poklicev

Že nekaj let se zmanjšuje trend duhovniških poklicev: število kandidatov za duhovništvo na svetovni ravni se je s 115.880 v letu 2018 zmanjšalo na 114.058 v letu 2019, kar je zmanjšanje za 1,6 %. Na celotnem ozemlju Amerike se zaznava upadanje števila duhovniških poklicev za 2,4 %. V Evropi in Aziji se je v dvoletnem obdobju število kandidatov v višjih semeniščih zmanjšalo za 3,8 % oziroma 2,6 %, medtem ko jih je v Oceaniji leta 2019 za 5,2 % manj kot leto prej. Pozitivna sprememba pa se kaže v Afriki, kjer se je število semeniščnikov v obravnavanem dveletnem obdobju povečalo z 32.212 na 32.721.

Od 114.058 semeniščnikov po vsem svetu (leta 2019) jih je največ v Aziji (33.821). Sledijo ji Afrika (32.721), Amerika (30.664), Evropa (15.888) in Oceanija (964).

Bistvene razlike je zaznati po celinah: na primer v Afriki, kjer je leta 2018 bilo 27,8 % vseh kandidatov za duhovništvo na svetovni ravni, a se je v letu 2019 povečalo na 28,7 %, medtem ko se je v Evropi zmanjšalo s 14,3 % na 13,9 %.

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.