Nedelja, 5. junij: Binkošti

Objavljeno: 01. 06. 2022

|

Nedelja, 5. junij: Binkošti

Danes so Binkošti. Na poseben način smo bili mnogi deležni tega dogodka pri zakramentu sv. birme. Kakor je Jezus pred skoraj 2000 leti podelil Svetega Duha svojim učencem, ga želi podeliti tudi nam vedno znova. Ali smo zanj odprti? Ali lahko Sveti Duh vstopi v naša življenja in kako naj po nas deluje?

Spomnimo se dogodka v zgodovini Izraelskega ljudstva, ki Bogu ni bil posebej všeč in ga poznamo kot nasprotje binkošti. V mislih imam gradnjo Babilonskega stolpa. Kaj se je takrat zgodilo? Približno takole beremo: »Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico. … Ljudstvo je reklo: »Dajmo, sezidajmo si mesto in stolp, katerega vrh naj sega do neba, in naredimo si ime, da se ne bomo razkropili po vsej zemlji!« Bog je stopil dol v strahu za človeka, da ga ustavi, kajti ugotavljal je: … kar koli bodo hoteli, bodo naredili. Lahko si mislimo, da je Bog razmišljal, da bo tisto, kar bodo naredili prej slabo kot dobro.

Kaj je zaznamovalo Babilon na eni strani in kaj Binkošti na drugi? Kako so razpoloženi udeleženci Babilona in kako udeleženci Binkošti? Prvi so močni, polni vsega in hočejo iz ‘presežka’ zgraditi sebi ime, si postaviti spomenik in postati popolnoma samostojni brez Boga. Na drugi strani so učenci, prestrašeni in nemočni. Vedo, da jim lahko pomaga le Bog. Kar lahko torej rečemo ob opazovanju dveh dogodkov Babilona in Binkošti je, da Bog prihaja po Svetem Duhu med tiste, ki se zavedajo svoje majhnosti in iščejo božjo pomoč.

Kaj pa je znamenje, da Sveti Duh deluje in kako deluje? Božja beseda nam danes ponuja lepo podobo o Svetem Duhu:

–          V prvem berilu smo slišali: »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. … Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku (Apd 2,4.6-7).«

–          Apostol Pavel nam govori v drugem berilu: »Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.« (1 Kor 12,4-7).«

–          V evangeliju pa smo slišali: »Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21-23)«.

Biti v Svetem Duhu in v njem delovati pomeni:

–          Biti majhen, pomeni v jeziku bližnjega. Govoriti tako, da te lahko razume čisto vsak.

–          Delovati v korist vseh. Ali res živimo v Svetem Duhu se pozna po naših delih. Ali delamo za druge ali delamo zase? Sveti Duh ni duh utrdb naše pobožnosti, naše modrosti in pomembnosti.

–          Biti koristen. Koristni smo lahko če govorimo v jeziku ljudi, ki nas potrebujejo. Še posebej pomembno vprašanje: Ali smo v Svetemu Duhu tam, kjer nas ljudje potrebujejo.

–          Biti v miru in delovati v miru! Današnji čas je čas živčnosti. Ta zagotovo ni dar Svetega Duha. In kaj prinaša mir? Mir je v izpolnjevanju poslanstva, v izhodu iz sebe k drugemu. »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam«, pravi Jezus. In mir je v odpuščanju. Sveti Duh nam prinaša odpuščanje in po odpuščanju, po zavesti, da nam je odpuščeno, prejmemo mir.

Prepričan sem, da si tega Duha, tega razpoloženja  in te moči vsi želimo. Odprimo se torej pred Bogom:

–          v svoji nemoči, da bo On naša moč,

–          v svojem nemiru, da bo On naš mir,

–          v svoji sebičnosti, da bo On naša Ljubezen.

 


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Obj.: M. B.      

Povej naprej.