Sreda, 8. junij: Dopolnit postavo

Objavljeno: 01. 06. 2022

|

Sreda, 8. junij: Dopolnit postavo

S čim in kako jo želi dopolniti? Jezusovo temeljno sporočilo je: Približalo se je božje kraljestvo. Jezus oznanja božje kraljestvo, v katerem imajo prostor vsi brez razlike, tudi obrobni, nečisti in grešni.

Jezus ne spreminja postave, ampak jo postavlja na drugo mesto. Postava pri njem ni več središče življenja in verovanja, ampak služabnica božje ljubezni. Jezus v sporočilu o Bogu ljubezni, dobrem Očetu, ki je oče vseh ljudi, ne more ljudi podrediti postavi in zakonodaji. Popolno življenje zanj ni več v popolnem izpolnjevanju postave, ampak v posnemanju Boga, ki je ljubezen sama. In v tem naleti na nasprotovanje, ker nehote ruši nekaj ustaljenega. Kaj pomeni posnemati Boga?

Po postavi je nekdo čist, ker ne prešuštvuje. Zvest je svoji ženi, kakor veleva postava. Kaj pa srce? Tja postava ne seže. Ali je v srcu prešuštvoval, nesrečen s svojo ženo, išče v srcu tolažbo vsepovsod, tega postava ne meri. Jezus pa vidi srce, zato govori o njem. Postava takega človeka ne rešuje, ampak utesnjuje in mu daje lažno tolažbo. Jezus oznanja Boga ljubezni, ki prinaša ljubezen, sočutje, odpuščanje, spreobrnjenje. Za vse to v postavi ni prostora!

Po postavi nekdo ni umoril brata, a ga v srcu vedno prezira in zaničuje. Po postavi je nedolžen, a Božja ljubezen se ga ne more dotakniti, ker je njegovo srce zaprto za Boga in bližnjega. Pomembno je le, da izpolni postavo. Tako je zaprt za vse dobro in lepo.

Postava prepoveduje Jezusu, da bi v soboto ozdravljal. Po postavi je bila pomoč mogoča le, če je človek v smrtni nevarnosti. Tako postane postava tista, ki preprečuje ljubezen. Jezus se s tem ne more sprijazniti, saj razodeva Boga, ki je ljubezen.

Postava zahteva umivanje rok in posod. Zahteva od ljudi obredno očiščevanje. Če nekdo ni bil obredno čist, ni mogel stopiti v tempelj in to je za Jezusa popolnoma nesprejemljivo. Postava tako celo ovira dostop do Božje ljubezni.

Kako bi lahko danes razumeli Jezusovo sporočilo? Kaj Jezus prinaša s tem pogledom v današnji čas? Postavo danes predstavljajo neke navade in norme, ki naj bi veljale za kristjana: nedeljska sveta maša, molitev in zakramenti, verouk, sodelovanje pri tej ali oni skupini v okviru župnije ali nekega občestva. Postava so naša moralna načela. Kaj bi Jezus rekel danes nam? Vse to kar delate je le toliko vredno, kolikor v tem posnemate božjo ljubezen! Le v kolikor razodevamo Boga, ki je blizu najbolj zatiranim in ubogim; Boga, ki ljubi tudi največjega grešnika in ga ne prezira; ki ima sočutje do izgubljenih sinov, ki gre za eno izgubljeno ovco; raztrga svoje oblačila in zapravi dobro ime, da bi jo našel. Le v kolikor nam zunanje stvari pomagajo v ljubezni, le toliko so dobre.

Tri grehe postave vidim danes na splošno pri kristjanih še posebej zakoreninjene: Kristus nas sploh ne zanima, vrtimo se okrog sebe in preziramo druge. Zdravilo vidim le v tem, da vzamemo Jezusovo besedo zares, nam postane edini zgled, da ga začnemo v ljubezni posnemati in se zaživimo v zavesti, da je drugi moj brat in sestra tj. meni enak. Bog je ljubezen, ni postava. Naj nam bo to v veselje nad Bogom in spodbuda za ljubezen do bratov in sester.

 


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Obj.: M. B.      

Povej naprej.