Papeževo sporočilo za 4. srečanje katoliške Cerkve v legalni Amazoniji

Objavljeno: 08. 06. 2022

|

Kategorije: Cerkev po svetu

Papeževo sporočilo za <strong>4. srečanje katoliške Cerkve</strong> <em>v legalni Amazoniji </em>

Papež Frančišek je poslal svoje sporočilo na 4. srečanje katoliške Cerkve v legalni Amazoniji, ki se je začelo v ponedeljek, 6. junija, v semenišču São Pio X. Dogodek je namenjen praznovanju in spominu na Santarémski dokument, ki je pred 50 leti začrtal pomembne pastoralne smernice za poslanstvo Cerkve v Amazoniji. Utelešenje v resnici in osvobajajočo evangelizacijo ter pomagal ubrati nove poti, rojene na 2. vatikanskem koncilu in postavljene v latinskoameriški kontekst v Medellínu leta 1968.

Dragi bratje in sestre. S srcem, polnim veselja in upanja, se obračam na vse udeležence 4. srečanja katoliške Cerkve v legalni Amazoniji, saj mi je v posebno spodbudo, da vem, da skupaj sanjamo »krščanske skupnosti, ki so se sposobne angažirati in inkarnirati v Amazoniji do te mere, da bi Cerkvi podarile nove obraze z amazonskimi potezami« (Querida Amazonia, št. 7). Istočasno vemo, da je to srečanje spomin na srečanje, ki je potekalo pred 50 leti na istem kraju, ob močnem zahvaljevanju Najvišjemu za sadove delovanja Božjega Svetega Duha v Cerkvi, ki je v Amazoniji – v teh petih desetletjih – in za vse, kar ta navdihuje.

To »Srečanje v Santarému« je postavilo evangelizacijske smernice, ki so zaznamovale evangelizacijsko delovanje amazonskih skupnosti in so prispevale k oblikovanju trdne cerkvene zavesti. Uvidi tega srečanja so služili tudi za osvetlitev razmišljanj sinodalnih očetov na nedavni sinodi za pan-amazonsko področje, kakor sem omenil v Posinodalni apostolski spodbudi Querida Amazonia, ko sem jo opisal kot enega od »privilegiranih izrazov« hoje Cerkve z ljudstvi Amazonije (prim. QA, št. 61). Dejansko v znanih »prednostnih smernicah«, ki so sad omenjenega srečanja, najdemo orisane sanje za Amazonijo, ki jih je zadnja sinoda ponovno potrdila (prim. QA, št. 7).

Veselim se tudi zavzetosti krajevnih Cerkva brazilske Amazonije, ki preko svojih skupnosti uresničujejo navedbe zadnje sinodalne skupščine, istočasno pa z že zakoreninjeno in lepo tradicijo srečanj krajevnih Cerkva pričujejo za sinodalno izkušnjo – kot izraz občestva, soudeležbe in poslanstva – h kateri je poklicana celotna Cerkev. Z naklonjenostjo in hvaležnostjo se spominjam močnega sodelovanja tistih, ki so iz Brazilije prišli v Rim za seje Sinode leta 2019; prinesli so vitalnost, moč in upanje.

Bodite pogumni in smeli, z zaupanjem se odprite delovanju Boga, ki je vse ustvaril, ki nam je v Jezusu Kristusu dal samega sebe (prim. QA, št. 41) in nas po Duhu navdihuje, da evangelij oznanjamo z novo zavzetostjo in da zremo lepoto stvarstva, ki je še bohotnejša v teh amazonskih deželah, kjer doživljamo očitno navzočnost Vstalega (prim. QA, št. 57).

Ko te želje polagam k nogam Nossa Senhjora de Nazaré, Kraljice Amazonije – ki nas v mračnih urah nikoli ne zapusti (prim. QA, št. 111) – vam iz vsega srca, dragi bratje in sestre, pošiljam apostolski blagoslov in vas prosim, da še naprej molite zame in za poslanstvo, ki mi ga je Gospod zaupal.

Rim, Sveti Janez v Lateranu, 31. maja 2022
Frančišek

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican Media

Obj.: M. B.

Povej naprej.