Petrov novčič: Lani so bili financirani dobrodelni projekti za deset milijonov evrov

Objavljeno: 21. 06. 2022

|

Kategorije: Cerkev po svetu

<strong>Petrov novčič:</strong> Lani so bili financirani <em>dobrodelni projekti za deset milijonov evrov</em>

Objavljen je bil obračun nabirke, ki podpira papeževo služenje in dobrodelnost po svetu: približno 47 milijonov evrov prihodkov; podpora, ki jo nudijo v nujnih primerih v 67 državah. ZDA, Italija in Nemčija prispevajo največ.

»Cerkev smo mi vsi! Vsi tisti, ki hodijo za Gospodom Jezusom in ki se v njegovem imenu približajo najmanjšim in trpečim ter jim skušajo nuditi vsaj nekaj olajšanja, tolažbe in miru.« Stavek papeža Frančiška vzet iz splošne avdience 29. oktobra 2014 potrdi pet strani številk, ki črno na belem prikazujejo obračun za leto 2021 za Petrov novčič, tradicionalno nabirko, ki konec junija odreja sredstva, pridobljena z velikodušnostjo posameznih vernikov, škofij in dobrodelnih organizmov tako za podporo papeževi dobrodelnosti do potrebnih na planetu, kakor za strukture, ki spremljajo njegovo apostolsko poslanstvo.

Splošna slika leta 2021

Podpora za lansko leto se je konkretizirala v nabirki, ki je skupno dosegla 47 milijonov evrov (natančneje 46,9), v primerjavi z odhodki pri 64,3 milijonih evrov. Za primerjavo; leta 2020 je nabirka malo presegla 44 milijonov (44,1), a pater Guerrero je omenil, da se je nabirka že od 2015 do 2020 zmanjšala za 23%, za dodatnih 18% pa je bila v letu 2020 prizadeta zaradi pandemije.

Celotne prihodke v letu 2021 predstavljajo različne postavke, ki polnijo Petrov novčič, začenši z nabirko ob prazniku svetih Petra in Pavla po vseh škofijah sveta, pa do darov, ki so bili prejeti preko nakazil, donacij, volil, dediščine in preko kreditov, ki so bili izvršeni z uporabo spletne strani https://www.obolodisanpietro.va/en/dona.html. Največji delež donacij (65%) je pripel iz škofij, drugih približno 10% od fundacij poleg manjših vsot, prejetih od zasebnih darovalcev in redovnih ustanov. Z zemljepisnega vidika so v Petrov novčič leta 2021 največ prispevale ZDA (29,3%), ki jim sledijo Italija (11,3%), Nemčija (5,2%), Koreja (3,2%) in Francija (2,7%). Nabirka po državah je pokrila 75% celote, preostalo vsoto pa so Svetemu sedežu dodelile fundacije in redovne ustanove.

Porazdelitev zneskov

Področja, ki jim Petrov novčič nakazuje sredstva zadevajo po eni strani službo, ki jo izvaja Rimska kurija, po drugi strani pa številne dobrodelne dejavnosti, ki neposredno pomagajo najbolj potrebnim. Od 65,3 milijona evrov, ki so bili porabljeni leta 2021, je bilo 46,9 milijona evrov financiranih ravno po darovih, ki so prišli preko leta, medtem ko je bilo preostalih 18,4 milijonov evrov financiranih iz premoženja Petrovega novčiča. Natančneje; 55,5 milijonov evrov so prispevali dejavnostim, ki jih spodbuja Sveti sedež pri izvajanju papeževega apostolskega poslanstva, medtem ko, kot rečeno, približno 10 milijonov evrov (natančneje 9,8 milijonov) zadeva projekte pomoči.

Pomoč najbolj potrebnim

Podrobneje, za pomoč, nudeno škofijam, ki imajo malo sredstev, redovnim ustanovam in vernikom v hudih težavah (ubogi, otroci, ostareli, odrinjeni, pa tudi žrtve naravnih katastrof, žrtve vojn, begunci, migranti, itd.) je sveti sedež leta 2021 podaril preko 35 milijonov evrov in del tega prispevka, omenjenih 9,8 milijonov evrov, je prišel iz Petrovega novčiča, in ta vsota je omogočila začeti 157 projektov v 67 državah. Pomoč je dobila predvsem Afrika (41,8%), ki ji sledijo Amerika (23,5) in Evropa (1%). Izstopajo tri področja posredovanja: socialni projekti (gradnja šol, projekti za zaščito človekovega dostojanstva, itd.), podpora evangelizacijski prisotnosti cerkva v težavah (na primer gradnja študentskih domov v Južnem Sudanu in Indoneziji), širjenje in vzdrževanje evangelizacijske prisotnosti (gradnja novih cerkva).

Pomoč papeževemu poslanstvu

55,5 milijonov evrov, ki so bili leta 2021 namenjeni podpori papeške službe je v istem letu financiralo za 23% povečane celotne izdatke dikasterijev, ki so namenjeni apostolskemu poslanstvu v istem letu, brez administrativnih, ki  so  237,7 milijonov. Gre za strukture, ki jih je prenovila nedavna Apostolska konstitucija Praedicate Evangelium, ki sodelujejo s papežem pri njegovem poslanstvu na čelu vesoljne Cerkve in vključujejo različne oblike, v katerih se izraža evangelizacija (duhovna, izobraževalna, za pravičnost, za komunikacijo, za politično dobrodelnost, za diplomatsko dejavnost, itd.).

Pred enim letom, na vigilijo nabirke, je prefekt Tajništva za ekonomijo, jezuit Juan Antonio Guerrero Alves v intervjuju za naš časopis poudaril pomen prispevka, ki ga zagotavlja Petrov novčič: »Pomembno je sodelovati, ker si ne moremo predstavljati, da bi bilo poslanstvo Cerkve mogoče vzdrževati brez prispevka vernikov. Oznanjevanje evangelija po vsem svetu, z vsem, kar to vključuje, predvideva podporno strukturo.«

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican Media

Obj.: M. B.

Povej naprej.