Družinsko predbožično bogoslužje – ponedeljek 19. december

Objavljeno: 19. 12. 2022

|

Kategorije: Družina

Družinsko <em>predbožično bogoslužje</em> – ponedeljek <strong>19. december</strong>

Starši povabimo otroke k mizi, prižgemo sveče na adventnem vencu in zapojemo:

Pesem: Poslušajte vsi ljudje

Molivec bere Psalm božične devetdnevnice, vsi ostali ponavljamo vzklik.

Molivec: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!
Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Veseli se, Sionska hči, in raduj se, hči Jeruzalemska, glej, tvoj Gospod bo prišel in tisti dan bo velika luč in gore bodo sladkost rosile in griči bodo cedili mleko in med, ker bo prišel veliki prerok in on bo prenovil Jeruzalem.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, prišel bo Bog in človek iz Davidove hiše, da sede na prestol: in videli boste, naše srce se bo radovalo.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, prišel bo Gospod, naš zavetnik, Sveti Izraelov, s kraljevo krono na glavi, in gospodoval bo od morja do morja in od reke pa do kraja vesoljne zemlje.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, Gospod se bo prikazal in ne bo nas varal: če bo odlašal, čakaj, ker prišel bo in se ne bo zakasnil.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Prišel bo Gospod kakor deţ pada na plano; in v njegovih dneh bo izšla pravica in miru obilnost; in molili ga bodo vsi kralji zemlje, vsa ljudstva mu bodo služila.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Rodilo se nam bo Dete, močni Bog ime bo njegovo, sedel bo na prestolu Davida Očeta in gospodoval bo; njegova oblast bo na njegovi rami.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Betlehem, mesto najvišjega Boga, iz tebe bo izšel vladar Izraelov in njegov izhod bo kot ob prvih dneh večnosti in poveličan bo sredi vesoljne zemlje, in mir bo na naši zemlji, ko bo prihajal.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Molimo! Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s pričakovanjem Jezusovega rojstva. Daj, da ga bomo tudi letos sprejeli kot tvojega Sina in našega Odrešenika. Po Kristusu našem Gospodu.

Vsi: Amen

Bralec: Prisluhnimo Božji besedi. Govori nam o Samsonovem rojstvu. Samsonova mati je nerodovitna. V tej stiski se ji prikaže angel in ji napove rojstvo sina. V tem dogodku se razodene posebna Božja skrb za preskušano ljudstvo. Bog pošilja ponižne voditelje in rešitelje, da bi pomagali ljudem.

Berilo iz knjige Sodnikov (Sod 13,2-7.24-25)

Tiste dni je živel neki mož iz Sarae iz Danovega rodu. Ime mu je bilo Manue. Njegova žena je bila nerodovitna in ni rodila. Gospodov angel pa se je prikazal ženi in ji rekel: »Glej, nerodovitna si in nisi rodila. Pa boš spočela in rodila sina. Zdaj pa se le varuj! Ne pij ne vina ne opojne pijače in ne jej nič nečistega! Kajti glej, spočela boš in rodila sina. Na njegovo glavo naj ne pride britev. Kajti deček naj bo Božji nazirejec od materinega telesa. On bo začel reševati Izraela iz rok Filistejcev.«

Žena je šla in povedala svojemu možu: »Božji mož je prišel k meni. Bil je videti kakor Božji angel, silno častitljiv. Nisem ga vprašala, od kod je. Tudi svojega imena mi ni razodel. Rekel pa mi je: ›Glej, spočela boš in rodila sina. Zdaj pa ne pij ne vina ne opojne pijače in ne jej nič nečistega! Kajti deček naj bo Božji nazirejec od materinega telesa do dneva svoje smrti.‹« Žena je rodila sina in mu dala ime Samson. Deček je rastel in Gospod ga je blagoslovil. Gospodov duh pa ga je začel spodbujati.

To je božja beseda.

Vsi: Bogu hvala!

Voditelj: Današnji odpev takole pravi o pričakovanem mesiju:

O Korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom
in pred teboj bodo umolknili kralji in te narodi molili:
pridi in nas reši,
nikar več ne odlašaj.

Sedaj skupaj zmolimo čudovito Marijino hvalnico, s katero je slavila Boga, ko je pod svojim srcem nosila Odrešenika:

Moja duša poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod izkazuje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu …

Voditelj: Molimo.Gospod, hvala ti, ker vodiš našo zgodovino. Podpiraj nas, da bomo zaupali in verovali vate, tudi ko ne bomo imeli vseh odgovorov in bomo tako izpolnili tvojo voljo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Skupaj zapojemo katero od adventnih pesmi, npr.:

  • Prva svečka zagorela (primerna kitica)
  • Zdaj razsvetljena je noč
  • Vi oblaki Ga rosite
  • Poslan z nebes je angel

 

Obj.: L. M.

 

 

Povej naprej.