Družinsko predbožično bogoslužje – četrtek 22. december

Objavljeno: 22. 12. 2022

|

Kategorije: Družina

Družinsko <em>predbožično bogoslužje</em> – četrtek <strong>22. december</strong>

Starši povabimo otroke k mizi, prižgemo sveče na adventnem vencu in zapojemo:

Pesem: Poslušajte vsi ljudje

Molivec bere Psalm božične devetdnevnice, vsi ostali ponavljamo vzklik.

Molivec: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!
Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Veseli se, Sionska hči, in raduj se, hči Jeruzalemska, glej, tvoj Gospod bo prišel in tisti dan bo velika luč in gore bodo sladkost rosile in griči bodo cedili mleko in med, ker bo prišel veliki prerok in on bo prenovil Jeruzalem.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, prišel bo Bog in človek iz Davidove hiše, da sede na prestol: in videli boste, naše srce se bo radovalo.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, prišel bo Gospod, naš zavetnik, Sveti Izraelov, s kraljevo krono na glavi, in gospodoval bo od morja do morja in od reke pa do kraja vesoljne zemlje.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, Gospod se bo prikazal in ne bo nas varal: če bo odlašal, čakaj, ker prišel bo in se ne bo zakasnil.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Prišel bo Gospod kakor deţ pada na plano; in v njegovih dneh bo izšla pravica in miru obilnost; in molili ga bodo vsi kralji zemlje, vsa ljudstva mu bodo služila.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Rodilo se nam bo Dete, močni Bog ime bo njegovo, sedel bo na prestolu Davida Očeta in gospodoval bo; njegova oblast bo na njegovi rami.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Betlehem, mesto najvišjega Boga, iz tebe bo izšel vladar Izraelov in njegov izhod bo kot ob prvih dneh večnosti in poveličan bo sredi vesoljne zemlje, in mir bo na naši zemlji, ko bo prihajal.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Molimo! Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s pričakovanjem Jezusovega rojstva. Daj, da ga bomo tudi letos sprejeli kot tvojega Sina in našega Odrešenika. Po Kristusu našem Gospodu.

Vsi: Amen

Bralec: Prisluhnimo Božji besedi. V svetišču Silo se Ana zahvaljuje za materinstvo, ki ga je dobila od Boga. V zahvalo daruje dečka Samuela v Božjo službo. Duhovnik Helij ga sprejme, da bi ob njem odrasel in postal prerok.

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 1,24-28)

Tiste dni je Ana peljala Samuela s seboj s triletnim juncem vred, z merico moke in z mehom vina ter ga privedla v Gospodovo hišo v Silo; deček pa je bil še zelo mlad. Zaklali so junca in pripeljali dečka k Heliju. Ana je rekla: »Prosim, moj gospod! Kakor resnično živiš, sem jaz tista žena, ki sem tu pri tebi stala in molila h Gospodu. Za tega dečka sem molila in Gospod mi je spolnil prošnjo, s katero sem se nanj obrnila. Zato ga jaz izročam Gospodu; vse dni svojega življenja naj bo posvečen Gospodu.« Potem so tam molili Gospoda.

To je božja beseda.

Vsi: Bogu hvala!

Voditelj: Današnji odpev takole pravi o pričakovanem mesiju:

O Kralj narodov,
in vsem zaželeni,
ter vogelni kamen, ki oboje združuješ v eno:
pridi in reši človeka, ki si ga iz prsti naredil.

Sedaj skupaj zmolimo čudovito Marijino hvalnico, s katero je slavila Boga, ko je pod svojim srcem nosila Odrešenika:

Moja duša poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod izkazuje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu …

Voditelj: Molimo. Gospod, ti si naš prvi pomočnik. Naj se bolj zanašamo nate kot na svoje sposobnosti in iznajdljivosti. Daj nam moči, da ti bomo bolj zaupali, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Skupaj zapojemo katero od adventnih pesmi, npr.:

  • Prva svečka zagorela (primerna kitica)
  • Zdaj razsvetljena je noč
  • Vi oblaki Ga rosite
  • Poslan z nebes je angel

Obj.: L. M.

Foto: unsplash

Povej naprej.