Družinsko bogoslužje na tretji sveti večer

Objavljeno: 03. 01. 2023

|

Kategorije: Družina

<em>Družinsko bogoslužje</em> na <strong>tretji</strong> sveti večer

Praznik svetih treh kraljev so naši predniki obhajali kot »tretji božič« (drugi je bil staro leto), zato so ga praznovali podobno kot sveti večer. Tudi na večer pred svetimi tremi kralji so blagoslavljali domove in prav je, da ta običaj ohranimo oziroma ga obnovimo.
Blagoslov doma opravimo po župnijskem bogoslužju, pri katerem je duhovnik blagoslovil vodo, kredo in kadilo. V tem primeru je družinsko bogoslužje le nadaljevanje župnijskega. Če se nismo udeležili bogoslužja v cerkvi, opravimo blagoslov doma namesto večerne molitve.

Otroke povabimo k hišnim jaslicam. Bogoslužje začnemo z znamenjem križa:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Zapojemo pesem: Tam stoji pa hlevček – Glejte trije kralji…
Ali: Na kamelah jezdijo

Prisluhnimo besedam preroka Izaija (Iz 60,1-6).

Bralec: Vstani, prestolnica Jeruzalem, zasij, kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj. Kajti glej, temà pokriva zemljo in meglà ljudstva, nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Povzdigni oči naokrog in poglej, vsi se zbirajo, prihajajo k tebi. Tvoji sinovi prihajajo od daleč, tvoje hčere peljejo pod roko. Tedaj boš videla in žarela, srce ti bo drhtelo in se širilo, kajti k tebi se bo obrnilo bogastvo morja, imetje narodov bo prišlo k tebi. Množica velblódov te bo zagrnila, dromedárji iz Midjána in Éfe, prišli bodo vsi iz Sábe. Zlata in kadila bodo prinesli, Gospodovo hvalo bodo oznanjali.
Božja beseda.

Ker je praznik Gospodovega razglašenja tudi misijonski dan, se dogovorimo, kako bo naša družina pokazala svojo odgovornost do misijonov in še posebej do slovenskih misijonarjev in misijonark: molitev, finančna podpora, zbiranje zdravil…
Jezusu, Kralju vseh kraljev izročimo vse naše skupne prošnje, v katere vključimo tudi naše misijonarje.

Nato oče ali mati moli blagoslovno molitev:

Nebeški Oče,
Modri z Vzhoda so podarili tvojemu Sinu zlato, kadilo in miro ter ga s tem počastili. Tudi mi ga želimo počastiti, zato mu darujemo svoja srca, naš dom pa bomo zaznamovali z njegovim križem. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da ne pozabimo, da naše življenje pripada Kristusu, tvojemu Sinu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Sledi kropljenje doma z blagoslovljeno vodo in pokaditev s kadilom. Nato s kredo napišemo na vhodna vrata letnico in velike črke 20 C + M + B + 21. To so začetnice besed: Christus Mansionem Benedicat, kar pomeni: Kristus, blagoslovi ta dom.

Ob pisanju naglas izrečemo prošnjo:
Kristus, blagoslovi ta dom in vse, ki v njem prebivamo.
Bogoslužje sklenemo z molitvijo očenaša.

 


Vir: Julka Nežič, Mali družinski obrednik, Družina slavi Boga, Maribor, Slomškova založba 2007.

Foto: Luka M.

Obj.: Luka M.

Povej naprej.