11. julij: Jaz sem trta, vi mladike

Objavljeno: 10. 07. 2023

|

11. julij: Jaz sem trta, vi mladike

Jezus se vedno znova vrača k »ostati v njem« in nam pravi: »Krščansko življenje je ostati v meni.« Ostati. In tukaj uporabi podobo o trti in o tem, kako mladike ostanejo na trti. Ta »ostati« ni pasiven »ostati«, ni »uspavati se v Gospodu«. Tukaj je ta »ostati« aktiven. Je prav tako vzajemen »ostati«. Zakaj? Ker on pravi: »Ostanite v meni in jaz v vas.« Tudi on ostaja v nas, ne samo mi v njem. Gre za vzajemno ostajanje. To vzajemno ostajanje je skrivnost – skrivnost življenja, je prelepa skrivnost.

In to je krščansko življenje. Res je, krščansko življenje pomeni izpolnjevati zapovedi – to je treba početi. Krščansko življenje pomeni hoditi po poti blagoslovov, ki jih Jezus preda učencem v govoru na gori, tudi to je potrebno. Krščansko življenje pomeni opravljati dela usmiljenja, kakor nas Gospod uči v evangeliju – in to je treba početi. A tudi več – in to je »vzajemno ostajati«. Mi brez Jezusa ne moremo narediti ničesar, kakor ne mladike brez trte. In on – naj mi bo dovoljeno tako reči – »zdi se, da brez nas ne more narediti ničesar,« kajti sad daje mladika, ne steblo, ne trta. V tej skupnosti, v tej bližini »ostajanja« imamo rodovitnost.

Kaj je tisto, kar steblo trte potrebuje od mladik? Da rodijo sadove. Kaj Jezus »potrebuje« od nas? Pričevanje. Pričevati o njegovem imenu, kajti vera, evangelij raste s pričevanjem. To je skrivnosten način. Jezus, povzdignjen v nebesih, potem ko je šel skozi trpljenje, potrebuje naše pričevanje, da bi Cerkev rasla. In to je vzajemna skrivnost tega »ostati«. On, Oče in Duh ostajajo v nas in mi ostajamo v Jezusu.

Razmislimo o tem »ostati v Jezusu« in »Jezus ostaja v nas«. Ostati v Jezusu, da bi bili rodovitni. In on ostaja v nas, da bi nam dal moč, da rodimo sad, da bi nam dal moč pričevanja, s katerim raste Cerkev.

Kakšen je odnos med Jezusom, ki ostaja v meni, in mano, ki ostajam v njem? Gre za odnos bližine. Gospod je navzoč, Gospod je navzoč v nas. Oče je navzoč v nas. Duh je navzoč v nas. Ostajajo v nas. A tudi jaz moram ostati v njih.

Samo Jezus nam lahko pomaga razumeti, čutiti skrivnost tega »ostati«, pri čemer Jezus tako zelo vztraja. Ko govorimo o trti in mladikah, se velikokrat zaustavimo pri podobi, pri delu vinogradnika, Očeta, ki mladiko, katera obrodi sad, obreže, torej otrebi, katera ne obrodi sadu, pa jo odreže in odvrže. Gre za pomoč, ki se kaže v obliki preizkušenj, težav v življenju, ko uvidimo, da so potrebni popravki na naši poti, ki nam jih kaže naš Gospod. A ne ustavimo se samo pri tem. Med trto in mladikami obstaja ta intimen »ostati«. Mladike – mi – potrebujemo moč. In trta potrebuje sadove, pričevanje.


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: unsplash

Obj.: MG

Povej naprej.