4. avgust: Od kod ima ta to modrost in te moči

Objavljeno: 03. 08. 2023

|

4. avgust: Od kod ima ta to modrost in te moči

Odziv Jezusovih sovaščanov glede njegove modrosti nas spomni na poglavje iz Sirahove knjige, kjer postavi nasproti ročno delo in postavo. Sirah pravi, da delavci in kmetje vso svojo pozornost usmerjajo v materialne zadeve; pismouki imajo globlje misli in iščejo kar je pomembno. Njih se lahko prosi za nasvet glede dobrega delovanja mesta.

Nazarečani se sprašujejo, od kod ima Jezus svojo modrost in moči. Vedo, da je tesarjev sin, ki ni študiral in je neizobražen. Jasno je, da je Jezusova modrost Božja. Večkrat poudarja Božjo skrivnost, ki se razodeva malim in preprostim, skrita pa je pametnim in mogočnim. Jezus kritizira pismouke, ki govorijo pa ne delajo.

Evangelij vztraja, da je potrebno Božjo besedo sprejeti. Le če naše delo navdihuje sprejeta Božja beseda je delo nekaj vredno. »Vse kar delate, v besedi in dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.« Najsi bodo to telesna dela ali govori.

Evangelij vabi v iskreno in ponižno služenje, v razpoložljivo ljubezen. Tako smo združeni z Jezusom, tesarjevim sinom, ki je prišel, da nam služi. S svojim delom nam razodeva to kar dela njegov in naš nebeški Oče: ljubi nas po vseh stvareh in vseh ljudeh. Podarja nam samega sebe. On je za nas. Vsako njegovo delo kaže to resnico.

Naše resnično dostojanstvo je v tem, da glede na svoje sposobnosti, služimo bratom in sestram v edinosti z Jezusom, Božjim Sinom. Pridružimo se temu, kar dela Oče, da ga bomo skupaj slavili in se veselili, da smo njegova Božja družina bratov in sester, obdarovanih in sposobnih podarjanja Očetove ljubezni.

Človek, ki dela, ne glede na to, kakšna je njegova naloga, sodeluje s samim Bogom, postane nekoliko stvarnik sveta, ki nas obdaja. Kriza našega časa, ki je ekonomska, socialna, kulturna in duhovna kriza, lahko za vse predstavlja klic k ponovnemu odkritju vrednote, pomembnosti in nujnosti dela za začetek nove »normalnosti«, v kateri nihče ne bo izključen. Oznaka za Jezusa, da je tesarjev sin,  nas spominja, da sam Bog, ki je postal človek, ni zaničeval dela. Izguba dela, mora biti klic, da ponovno preverimo svoje prednostne naloge. Prosimo da bi mogli najti poti, ki nas bodo vodile k temu, da nihče ne bi bil brez dela.


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: unsplash

Obj.: MG

Povej naprej.