20. oktober: Varujte se farizejskega kvasa

Objavljeno: 19. 10. 2023

|

20. oktober: Varujte se farizejskega kvasa

Ob današnjem odlomku se lahko ustavimo pri dveh vrstah ljudi, ki se razvijajo na dva različna in nasprotna si načina. Soočeni smo z izzivom, da nenehno hodimo naprej s »kvasom Svetega Duha«, ki nas vodi k tisti dediščini, ki nam jo je zapustil Gospod. Jezus govori o kvasu, ki povzroča rast. A obstaja še ena vrsta kvasa – slab kvas, ki uničuje, ki usmerja zgolj k notranjemu, k zaprtosti. To je farizejski kvas, kvas učiteljev postave tistega časa – to je hinavščina. Gre za ljudi, ki so zaprti vase, ki mislijo samo na zunanji videz, ki se pretvarjajo, ki dajejo miloščino in potem na veliko razglašajo o svojem dejanju. Glavna skrb teh ljudi je varovati, kar imajo v sebi, svoj egoizem, svojo varnost. Jezus ne tolerira hinavščine.

Kvas, ki daje to rast, je kvas, ki daje rast brez prihodnosti, kajti v egoizmu, v usmerjenosti zgolj vase ni prihodnosti. Drugo vrsto ljudi pa vidimo pri drugačnem kvasu, ki je nasproten prejšnjemu – daje resnično in trajno rast, pomaga nam rasti kot dedičem, ki si prizadevajo dočakati svojo dediščino. Gre torej za način življenja, ki ga usmerja pristna vera v Božje obljube.

Ti ljudje so zato predvsem veseli, radostni ljudje, kajti obljubljena jim je bila zelo velika sreča, ki bo slava in hvala Bogu. Zavedajo se, da so z vsakim dnem korak bližje svoji dediščini. Kvas ljudi, ki čakajo na svojo dediščino, je Sveti Duh, ki nas spodbuja, naj dajemo hvalo Božji slavi.

Jezus želi, da vedno hodimo s kvasom Svetega Duha, ki nikoli ne daje takšne rasti, ki bi ostala zgolj zaprta v naših lastnih okvirjih.

Rast, ki jo daje Sveti Duh, je namenjena izvrševanju Božje volje, ki obsega in dosega vse ljudi. Vžiga rast pri vseh ljudeh in je ni mogoče zapreti le v lastne, privatne okvirje.

Eno rast vodi lasten egoizem in se osredotoča zgolj na rast za »lastne potrebe«, izolirano od vsega zunanjega. Takšno »rast« povzroča kvas egoizma, ki daje rast zgolj v smeri lastnih potreb. Druga vrsta ljudi pa bi morali biti vsi mi, pristni kristjani.

Tudi kristjani nismo imuni na hinavščino. Zato nas Jezus opozarja. Kvas pristnih kristjanov je Sveti Duh, ki nas potiska navzven, k bližnjemu in nam daje rast, z vsemi težavami na poti, tudi z vsemi grehi, a vedno z upanjem. Sveti Duh je poroštvo tega upanja, tiste hvale, tistega veselja. V srcu so ljudje, ki imajo kvas Svetega Duha, radostni tudi sredi problemov in težav, medtem ko je prvi simptom tega, da postajamo hinavci, prav to, da pozabljamo, kaj pomeni biti vesel in radosten.


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Obj.: MG

Povej naprej.