27. oktober: Svobodni, da presojamo znamenja časov

Objavljeno: 26. 10. 2023

|

27. oktober: Svobodni, da presojamo znamenja časov

S časi se zgodi to, kar se mora: spreminjajo se. Kristjani pa morajo delati tisto, kar hoče Kristus: ovrednotiti čase in se spreminjati z njimi, pri tem pa ostati trdni v resnici evangelija. V današnjem evangeliju Jezus govori o ‘znamenjih časov’. Tiste, ki znajo presoditi znamenja zemlje in neba, a ne presodijo časa Sina človekovega, imenuje hinavci. Bog nas je ustvaril svobodne in da bi imeli to svobodo, se moramo odpreti moči Duha ter dobro razumeti, kaj se dogaja v nas in zunaj nas, pri tem pa uporabljati razločevanje.

Imamo svobodo presojanja tistega, kar se dogaja zunaj nas. A da bi presojali, moramo dobro poznati tisto, kar se dogaja zunaj nas. In kako lahko počnemo to, kar Cerkev imenuje ‘poznati znamenja časov’? Časi se spreminjajo. Ravno krščanska modrost pa pomeni poznati te spremembe, poznati različne čase in poznati znamenja časov. Kaj pomeni ena stvar in kaj pomeni neka druga stvar. In to početi brez strahu, svobodno.

Vse to seveda ni lahko. Mnogo je zunanjih pogojev, ki pritiskajo tudi na kristjane in mnoge pripeljejo do udobne nedejavnosti. A kristjani običajno ne delujemo na ta način: ne prilagodimo se, ne umirimo se s tistim, kar mi je nekdo rekel, kar sem slišal, kar sem prebral … Kaj je resnica? Kakšno je sporočilo, ki mi ga Gospod hoče dati s tem znamenjem časa?

Da bi razumeli znamenja časov, je najprej potrebna tišina: biti v tišini in opazovati. Zatem pa v sebi premišljevati. Vprašajmo se na primer, zakaj je sedaj toliko vojn ali zakaj se je kaj zgodilo. In potem molimo. Tišina, premišljevanje in molitev. Samo tako bomo lahko razumeli znamenja časov, kaj nam Jezus hoče povedati.

Razumevanje znamenja časov ni opravilo, ki bi bilo pridržano neki kulturni eliti. Jezus ne pravi: ‘Glejte, kako delajo univerzitetniki, glejte, kako delajo doktorji, glejte, kako delajo intelektualci.’ Jezus govori s podeželskim prebivalstvom, ki v svoji preprostosti zna ločevati zrnje od plev. Časi se spreminjajo in mi kristjani se moramo nenehno spreminjati. Moramo se spreminjati – trdni v veri v Jezusa Kristusa, trdni v resnici evangelija. A naša drža se mora neprestano premikati glede na znamenja časov. Svobodni smo. Svobodni smo zaradi daru svobode, ki nam ga je dal Jezus Kristus. Naša naloga je, da gledamo, kaj se dogaja v nas, da razločujemo svoja čustva, svoje misli in tisto, kar se dogaja zunaj nas ter razločujemo znamenja časov. S tišino, premišljevanjem in molitvijo.


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Obj.: MG

Povej naprej.