Opis

Sedem kratkih filmov s skupnih naslovom Sedem zakramentov Cerkve je nastalo ob sodelovanju Pastoralne službe Nadškofije Ljubljana in Zavoda za pastoralno dejavnost Pridi.com. Režiral jih je David Sipoš (haritude.com), za scenarij pa je poskrbel Rok Andres. Projekt je nastajal tri leta.
Sedem zakramentov je razdeljenih v tri sklope: med zakramenti uvajanja v krščanstvo so zakrament krsta, birma in zakrament evharistije, zakramenta ozdravljenja sta zakrament pokore in sprave ter zakrament bolniškega maziljenja, zakramenta služenja občestvu pa sta zakrament svetega reda in zakrament svetega zakona.

Kako živimo zakramente?
V filmih so o njih spregovorili pričevalci. Nekatere med njimi prepoznamo (npr. ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, škofa Andreja Glavana in s. Marjeto Pijo Cevc), vendar se je ekipa ustvarjalcev odločila, da njihovih imen sproti ne bo izpisala (spoznamo njihove vloge – mati, botra, zakonca, škof, ostareli, nosečnica, redovnica, kristjanka iz Irana … – imena pa preberemo na koncu vsakega filma), saj niso v ospredju oni sami, temveč zakramenti in slehernik, ki jih je bil deležen. Podobno je s kraji – snemanje je potekalo po vsej Sloveniji, prepoznamo slovenske romarske poti, kot sta Sveta Gora in Brezje, a ta ostajajo le kot ozadje. Podelitev zakramentov ni zaigrana, temveč so jih bili verniki zares deležni.
Pričevalci so delili čustveno močne, osebne zgodbe, kar smo gledalci začutili. V kratkih filmih torej ne gre za teoretično razlago, kaj so zakramenti, temveč prikazujejo, kako jih ljudje živimo v osebnem življenju, v občestvu in z Bogom. Obenem pa podirajo tudi stereotipno predstavo o zakramentih, na primer tisto, da je sveto bolniško maziljenje namenjeno le umirajočim.
Zato režiser predlaga, da filmov ne pogledamo zapored, temveč po ogledu vsakega posebej razmišljamo. K temu spodbuja tudi knjižica s katehezami, priložena DVD-ju, v kateri najdete razlage ter vprašanja za razmislek za različne skupine (otroke, starše, mladino, veroučence, botre, zakonce).

DVD z vsemi sedmimi kratkimi filmi in knjižico s katehezami je mogoče naročiti tudi pri Pastoralni službi Nadškofije Ljubljana po elektronski pošti: [email protected] na telefonski številki 01 234 26 51.