Papež Frančišek: Ljubezen odpira poti miru, neguje se predvsem v tišini

Papež Frančišek: <em>Ljubezen odpira poti miru,</em> <strong>neguje se predvsem v tišini</strong>

Med prvo opoldansko molitvijo v novem letu z verniki na Trgu svetega Petra je sveti oče spregovoril o Marijinem zgledu tišine. Povabil je, naj pred Marijin pozoren pogled položimo nov čas, ki nam je podarjen, ter naj nas Ona varuje v tem letu.
»Evangelij nam danes razkriva, da Marijina veličina ni v nekih izjemnih dejanjih; medtem ko pastirji, ki so prejeli oznanilo angelov, hitijo proti Betlehemu, (prim. Lk 2,15-16), ona ostane v tišini. Tišina Matere je lepa poteza. Ne gre za preprosto odsotnost besed, ampak za tišino, ki je polna začudenja in češčenja zaradi čudovitih Božjih del. »Marija – zapiše sveti Luka – […] je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu« (2,19). Na ta način je v sebi pripravila prostor za Tistega, ki se je rodil; v tišini in v češčenju postavi Jezusa v središče in pričuje o njem kot o Zveličarju. Marija, Mati tišine; Marija, Mati češčenja.

Na ta način je Mati ne samo zato, ker je nosila Jezusa pod svojim srcem in ga rodila, ampak tudi zato, ker ga izpostavi, ne da bi zasedla njegovo prvo mesto. Molče bo stala tudi pod križem, v najtemnejši uri, in tako še naprej delala prostor njemu in ga rojevala nam. Duhovnik in pesnik dvajsetega stoletja je zapisal: »Devica, katedrala tišine / […] ti vodiš naše meso v raj / in vodiš Boga v meso« (D.M. TUROLDO, Laudario alla Vergine. «Via pulchritudinis», Bologna 1980, 35). Katedrala tišine: gre za lepo podobo. S svojo tišino in svojo ponižnostjo je Marija prva »katedrala« Boga, prostor, v katerem se lahko srečata On in človek.

Pa tudi naše mame so s svojo skrito skrbjo, s svojo pozornostjo pogosto veličastne katedrale tišine. Rodijo nas in potem hodijo za nami, tolikokrat neopazne, da bi mi lahko rasli. Zapomnimo si: ljubezen nikoli ne duši, ljubezen daje prostor drugemu. Ljubezen nam pomaga rasti.

Bratje in sestre, ob začetku novega leta glejmo Marijo in s hvaležnim srcem mislimo in glejmo tudi na naše mame, da bi se naučili tiste ljubezni, ki se neguje predvsem v tišini, ki zna dati prostor drugemu, ko spoštuje njegovo dostojanstvo, mu pušča svobodo izražanja, in zavrača vsako obliko posedovanja, zatiranja in nasilja. Danes je to tako zelo potrebno! Zelo je potrebna tišina, da poslušamo drug drugega. Kot spominja poslanica za današnji svetovni dan miru: »Svoboda in mirno sožitje sta ogrožena, kadar ljudje popustijo skušnjavi sebičnosti, osebnega interesa, želji po dobičku in žeji po oblasti.« Ljubezen pa sestavljata spoštovanje in prijaznost: na ta način podira ovire in pomaga živeti bratske odnose, pomaga graditi bolj pravične, bolj humane in bolj miroljubne družbe.
Prosimo danes sveto Božjo Mater in našo Mater, da bi v novem letu mogli rasti v tej krotki, tihi in obzirni nevsiljivi ljubezni, ki rojeva življenje, ter odpirati v svetu poti miru in sprave.


vir: Vatican News

foto: splet

obj.: NN

Povej naprej.