Loading dogodki

Sv. Miklavž, kakor navadno imenujemo sv. Nikolaja, je eden najbolj priljubljenih svetnikov, poznan po svoji dobroti in ljubezni. Okrog hodi na predvečer 6. decembra v spremstvu angelov in parkeljnov ter pridnim prinaša darila, porednim pa šibe …

Pridi sv. Nikolaj in obišči nas sedaj.

Vsi te pričakujemo, vsi se že radujemo.

Pridnim boš darov delil,

saj sem zmerom dober bil.

Če ne veš, kje sem doma, naj te angelček pelja.

Iz življenja sv. Miklavža

Sv. Nikolaj (Miklavž) se je rodil proti koncu 3. stoletja kot edini otrok že starejšim bogatim in pobožnim staršem v maloazijski Patari. V dobroti ju je mali sv. Nikolaj posnemal. Omogočila sta mu dobre šole, njegov stric, škof v Miri, pa ga je posvetil v duhovnika.

Po smrti svojih zgodaj umrlih staršev je sv. Nikolaj podedovano premoženje razdelil med reveže.

Ko je v Miri umrl škof, so se verniki po goreči molitvi odločili, da bo škof tisti duhovnik, ki bo naslednje jutro prvi stopil v cerkev. In to je bil sv. Nikolaj. Ko je postal škof, so kristjane sprva še preganjali; tudi sam je bil zaradi vere v ječi. Leta 325 se je udeležil koncila v Niceji. Umrl je 6. decembra okoli leta 345/351 v visoki starosti v Miri v današnji Turčiji. Že kmalu po smrti so ga začeli častiti kot svetnika.

 

Miklavževa dobrota

Okoli sv. Nikolaja se je spletlo veliko legend. Vse pa govorijo o njegovi dobroti, skrbi za reveže in pravičnosti.

Najbolj znana je gotovo tista, ki govori, kako je pomagal obubožanemu sosedu, da je lahko poročil svoje tri hčere. Ker oče ni imel denarja, da bi jim zagotovil dostojno poroko, jih je nameraval poslati v javno hišo, kjer bi zaslužile dovolj denarja za doto. Ko je za to izvedel Nikolaj, jim je ponoči skozi okno vrgel mošnjo zlatnikov (oz. tri kepe zlata) in jim s tem zagotovil dostojno poroko. Pri tem dejanju pa ga je videl in prepoznal sosed. Nikolaj ga je sicer rotil, naj o tem molči, a on je ta pripetljaj »razbobnal« po celem mestu. Tako je Nikolaj postal prijatelj revnih.

Spet druga legenda pravi, da je rešil mornarje nevarnosti na morju s tem, ko se je podal na krov, umiril vihar in ladjo varno pripeljal v pristanišče. Zato je postal tudi zavetnik mornarjev.

Na daljavo je rešil tri po nedolžnem obsojene na smrt, tako da se je v sanjah prikazal cesarju in prosil za njihovo pomilostitev.

 

Upodobitev

Umetniki ga najpogosteje upodabljajo kot škofa s knjigo v roki, na kateri so tri kepe zlata oz. tri jabolka. Upodabljajo ga tudi s sidrom ali ladjo s tremi fanti.

 

Zavetnik

Sv. Nikolaj je zavetnik v vseh mogočih življenjskih stiskah: proti vodnim nevarnostim, v stiski na morju … za srečno poroko; zavetnik ministrantov, otrok, devic, romarjev, sodnikov, trgovcev, lekarnarjev ipd.

 

Molimo

Dobri Bog, na priprošnjo sv. škofa Nikolaja nam pomagaj, da ga bomo posnemali v dobroti;

varuj nas v vseh nevarnostih, da bomo varno potovali v večno domovino. Amen.

Gradiva:

 

 

 

 

 

 

Cerkve v Sloveniji

Sv. Nikolaju je posvečenih 118 cerkva (36 župnijskih in 82 podružničnih) ter 3 kapele. V mnogih so naslikani prizori iz legend o njegovem življenju.

Župnijske CERKVE:

Št. Župnija (Škofija)
1. Adlešiči (NM)
2. Ankaran (KP)
3. Avber (KP)
4. Babno Polje (LJ)
5. Bohinjska Bistrica (LJ)
6. Breginj (KP)
7. Budanje (KP)
8. Cerovo (KP)
9. Dolenci (MS)
10. Dolnji Logatec (LJ)
11. Golac (KP)
12. Janče (LJ)
13. Kred (KP)
14. Lipoglav (LJ)
15. Litija (LJ)
16. Ljubljana – Sv. Nikolaj (LJ) – stolna
17. Majšperk (MB)
18. Metlika (NM)
19. Murska Sobota (MS) – stolna
20. Novo mesto – Kapitelj (NM) – stolna
21. Ovsiše (LJ)
22. Podbrdo (KP)
23. Podsabotin (KP)
24. Polje ob Sotli (CE)
25. Sava (LJ)
26. Sevnica (CE)
27. Sorica (LJ)
28. Suhorje (KP)
29. Sv. Miklavž nad Laškim (CE)
30. Sv. Miklavž ob Dravi (MB)
31. Sv. Miklavž pri Ormožu (MB)
32. Šmiklavž pri Slovenj Gradcu (MB)
33. Vuzenica (MB)
34. Zapoge (LJ)
35. Zavrč (MB)
36. Žalec (CE)

Podružnične CERKVE:

Št. Župnija (Škofija) Kraj
1. Ajdovec (NM) Sela (++)
2. Bela Cerkev (NM) Dolenje Kronovo
3. Bloke (LJ) Hudi vrh
4. Borovnica (LJ) Pako
5. Boštanj (NM) Boštanj – zasebna
6. Bovec (KP) Plužna
7. Celje – Sv. Cecilija (CE) Miklavžev hrib
8. Cerklje na Gorenjskem (LJ) Dvorje (++)
9. Čadram – Oplotnica (MB) Koritno
10. Čemšenik (LJ) Zabreznik
11. Črnomelj (NM) Stražnji Vrh
12. Dobrepolje – Videm (LJ) Podgora
13. Dobrna (CE) Vrba
14. Fara pri Kočevju (NM) Vrh
15. Gorje (LJ) Mevkuž
16. Hrenovice (KP) Landol (Brinje)
17. Ig (LJ) Visoko pod Kureščkom
18. Ihan (LJ) Brdo
19. Kamnik (LJ) Podgorje (++)
20. Kanal (KP) Krstenice
21. Kostanjevica na Krki (NM) Kostanjevica – na otoku
22. Kostrivnica (CE) Drevenik
23. Križe (LJ) Gozd
24. Kubed (KP) Slovensko Gračišče
25. Leskovec pri Krškem (NM) Veliki Podlog
26. Ljubljana – Štepanja vas (LJ) Bizovik (++)
27. Ljubno ob Savinji (CE) Planina (Ljubenske Rastke)
28. Mokronog (NM) Martinja vas
29. Moravče (LJ) Vrh nad Savo (Sveti Miklavž)
30. Mozirje (CE) Ljubija
31. Naklo (LJ) Strahinj
32. Nova Štifta (CE) Šmiklavž
33. Novo mesto – Šmihel (NM) Stranska vas (++)
34. Osilnica (NM) Spodnji Čačič (++)
35. Osp (KP) Gabrovica
36. Otalež (KP) Jazne
37. Podnanos (KP) Nanos – pobočje
38. Polhov Gradec (LJ) Dvoru (++)
39. Polšnik (LJ) Renke
40. Polzela (CE) Podvin
41. Preddvor (LJ) Mače
42. Preddvor (LJ) Možjanca
43. Primskovo na Dolenjskem (NM) Primskovo na Dolenjskem
44. Radeče (LJ) Močilno
45. Radeče (LJ) Sava (++)
46. Reteče (LJ) Godešiči
47. Rovte (LJ) Praprotno Brdo
48. Selca (LJ) Golica
49. Sele pri Slovenj Gradcu (MB) Sele
50. Semič (NM) Gradnik (++)
51. Sladka Gora (CE) Lemberg
52. Slivnica pri Celju (CE) Vinarje
53. Sora (LJ) Jeprca
54. Stari trg ob Kolpi (NM) Videm (++)
55. Stopiče (NM) Pangrč Grm
56. Sv. Jurij ob Taboru (CE) Tisova Gora
57. Sv. Križ – Gabrovka (NM) Brezovo
58. Sv. Križ – Podbočje (NM) Gradec
59. Sv. Marija v Puščavi (MB) Falski grad
60. Sv. Trojica nad Cerknico (LJ) Ulaka
61. Sv. Vid na Planini (CE) Planinska vas
62. Šentjanž (NM) Budna vas
63. Šentjernej (NM) Gorjanci
64. Šentlambert (LJ) Čolnišče
65. Šentvid pri Stični (LJ) Gradišče
66. Škocjan pri Novem mestu (NM) Otok (++)
67. Šlovrenc (KP) Neblo
68. Šmarje pri Jelšah (CE) Sotesko
69. Šmartno v Tuhinju (LJ) Gora (Greben)
70. Špitalič (LJ) Bela
71. Št. Jurij pri Grosupljem (LJ) Tabor nad Cerovem
72. Toplice (NM) Podturn (++)
73. Trbovlje – Sv. Martin (CE) Loke
74. Trnje (KP) Palčje
75. Velenje – Bl. Anton Martin Slomšek (CE) Bevče
76. Velenje – Sv. Martin (CE) Plešivec (++)
77. Videm – Krško (CE) Stari Grad
78. Vrh – Sv. Trije Kralji (LJ) Hlevni Vrh (++)
79. Vrhnika (LJ) Kuren
80. Žabnica (LJ) Spodnje Bitnje
81. Žužemberk (NM) Breg
82. Žužemberk (NM) Gradenc

KAPELE:

1. Kančevci (MS) Selo (++)
2. Koper – stolna župnija (KP) Koper
3. Preloka (NM) Žuniči

DRUGI SVETNIKI DNEVA:

  • sv. Apolinarij Tržaški, mučenec
  • bl. Janos Scheffler, škof, mučenec

 

Foto: zajem zaslona Katolički kalendar

Pripravila: dr. Brigita R. Perše