Loading dogodki

Sv. Ambrož je govoril sladko kot med … Ob njegovih pridigah se je spreobrnil celo sam učitelj govorništva, sv. Avguštin. V bogoslužje je vpeljal ljudsko petje.

Ko je sv. Ambrož še kot dete ležal v zibelki, je nanj prišel roj čebel, ki se je potem vzdignil, ne da bi ga pičila ena sama čebela. V njegovih ustih so pustile obilico medu, kot preroško znamenje sladkosti njegovih kasnejših besed in spisov. Čebele so tudi simbol marljivosti.

 

Iz življenja …

Rodil se je leta 339 v ugledni rimski družini v Trieru v današnji Nemčiji. Njegov oče je bil visok cesarski uradnik, mati pa zgledna krščanska žena, ki se je po moževi zgodni smrti s tremi otroki vrnila v Rim. Tu je sv. Ambrož študiral govorništvo in pravo, ter postal visok državni uradnik v Milanu.

Ko je v tem mestu umrl škof, so ga verniki soglasno izvolili za njegovega naslednika, čeprav se je tedaj šele pripravljal na krst. Njegovo prvo dejanje po škofovskem posvečenju 7. decembra 374 je bilo razdelitev svojega premoženje ubogim, za katere je imel vedno odprto srce. Njegova druga skrb je bila pridobitev temeljite teološke izobrazbe, pri čemer je študiral zlasti grške cerkvene očete in Sveto pismo. Kot škof se je odlikoval v obrambi Cerkve pred poganstvom in krivimi nauki znotraj krščanstva (npr. arijanizmom, kateri je zanikal Kristusovo božanstvo). Bil je ugleden in vpliven prijatelj in svetovalec cesarjev: Gracijana, Valentinijana II. in Teodozija Velikega, ki je krščanstvo razglasil za edino državno vero v rimskem cesarstvu.

Sv. Ambrož se je odlikoval po svojih govorniških sposobnostih. Ob njegovih pridigah se je spreobrnil celo sam učitelj govorništva, sv. Avguštin (god 28. avgust), kasnejši škof v Hiponu. Sv. Ambrož je bil tudi pesnik in glasbenik. Napisal je več himen in pesmi in jih tudi uglasbil. V bogoslužje je vpeljal ljudsko petje. Znane so njegove t. i. ambrozijanske himne.

Umrl je 4. aprila 397 v Milanu. Zapustil je bogato zbirko bogoslovnih spisov, pridig in pisem.

 

Zavetnik

Sv. Ambrož je zavetnik čebelarjev in svečarjev; ponekod ga kličejo proti čebeljim pikom.

Upodabljanje

Umetniki ga najpogosteje upodabljajo kot škofa s čebeljim panjem, knjigo, pisalnim peresom ali bičem; upodabljajo ga tudi kot enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov, skupaj s sv. Avguštinom, sv. Gregorjem Velikim (god 3. september) in sv. Hieronimom (god 30. september).

 

Molimo

Vsemogočni Bog, prosimo te, naj nas z lučjo vere razsvetljuje Sveti Duh, ki je vedno vnemal škofa Ambroža pri širjenju tvoje slave. Amen.

 

Cerkve v Sloveniji

Sv. Ambrožu je posvečena 1 podružnična cerkev, in sicer v župniji Cerklje na Gorenjskem (LJ), v kraju Ambrož pod Krvavcem.

 

Gradiva:

 

 

 

DRUGI SVETNIKI DNEVA:

  • sv. Fara, opatinja
  • sv. Karel Garnier, redovnik, mučenec
  • sv. Marija Jožefa Rosello, devica, redovnica
  • sv. Sabin Spoletski, škof

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše