Loading dogodki

Apostola Jakoba Starejšega umetniki upodabljajo kot romarja s palico, torbo, klobukom z romarsko t. i. Jakobovo školjko … Zakaj?

 

Iz življenja …

Sv. Jakob je bil sin premožnega ribiča Zebedeja in njegove žene Salome (žene, ki je stala ob Jezusovem križu), rojen ob Genezareškem jezeru. Skupaj z bratom Janezom je bil eden izmed prvih štirih apostolov. Zaradi njegovega silovitega značaja, je dal Jezus bratoma vzdevek »sinova groma«. Jakob Starejši, ki ga razlikujemo od Gospodovega brata Jakoba Mlajšega, ker ga je Gospod prej poklical, je spadal poleg poglavarja Petra in svojega brata evangelista Janeza med tiste apostole, ki so bili priča posebnim dogodkom z Jezusom, kot so obuditev Jairove hčere, spremenitev na gori Tabor in molitev na Oljski gori v vrtu Getsemani.

Po izročilu je Jakob oznanjal evangelij v Samariji in Jeruzalemu. Leta 44 ga je kralj Herod Agripa I. dal z mečem usmrtiti (Apd 12,2), kar kaže na to, da je imel pomembno mesto v Jeruzalemski Cerkvi. Tako je bil tudi prvi apostol, ki je pretrpel mučeništvo.

Ko so Arabci v 7. stoletju osvojili Jeruzalem, so njegove kosti prenesli v špansko mesto Santiago de Compostela (Santiago – Sveti Jakob), kjer je še danes znana božja pot. Romanje v Kompostelo je bilo v srednjem veku celo bolj razširjeno kot romanje v Rim ali v Jeruzalem in danes spet privablja nešteto romarjev in popotnikov iz cele Evrope.

 

Upodobitev

Sv. Jakoba Starejšega umetniki najpogosteje upodabljajo kot romarja s palico, torbo, klobukom z romarsko t. i. Jakobovo školjko ali privezano bučo (steklenico).

 

Zavetnik

Je zavetnik delavcev, lekarnarjev, kmetov in romarjev, jabolk in poljskih pridelkov; priprošnjik za dobro vreme, proti revmi.

 

 

Jakobova romarska pot

Informacije o romarski poti so na spletni strani: http://www.jakobova-pot.si/

 

Cerkve v Sloveniji

Sv. Jakobu je pri nas posvečenih 68 cerkva in 3 kapele. Podrobnejši seznam je spodaj.

 

Sv. Jakobu so posvečene naslednje ŽUPNIJSKE CERKVE:

Št. ŽUPNIJA (škofija)
1. Banja Loka (NM škofija)
2. Dobrovnik (MS škofija)
3. Dol pri Hrastniku (CE škofija)
4. Dolenja Trebuša (KP škofija)
5. Galicija (CE škofija)
6. Koprivna (MB nadškofija)
7. Kostanjevica na Krki (NM škofija)
8. Ledine (KP škofija)
9. Leše (LJ nadškofija)
10. Limbuš (MB nadškofija)
11. Livek (KP škofija)
12. Ljubljana – Sv. Jakob (LJ nadškofija)
13. Mežica (MB nadškofija)
14. Ormož (MB nadškofija)
15. Pameče (MB nadškofija)
16. Podbrezje (LJ nadškofija)
17. Polica (LJ nadškofija)
18. Ribno (LJ nadškofija)
19. Studeno (KP škofija)
20. Sv. Jakob ob Savi (LJ nadškofija)
21. Sv. Jakob v Slovenskih Goricah (MB nadškofija)
22. Škofja Loka (LJ nadškofija)
23. Štjak (KP škofija)
24. Vavta vas (NM škofija)
25. Veliki dol (KP škofija)

 

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene sv. Jakobu:

Št. ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Črnomelj (NM škofija) Naklo (++)
2. Kamnik (LJ nadškofija) Samostan
3. Kočevje (NM škofija) Koprivnik pri Kočevju
4. Kolovrat (LJ nadškofija) Borje
5. Krka (NM škofija) Velike Lese
6. Ljubljana – Šentvid (LJ nadškofija) Stanežiče
7. Marijino Celje (KP škofija) Sveti Jakob
8. Pišece (CE škofija) Mali vrh
9. Podgrad (KP škofija) Podgrad
10. Povir (KP škofija) Povir
11. Preddvor (LJ nadškofija) Potoče
12. Predloka (KP škofija) Rakitovec
13. Predloka (KP škofija) Stepani (++)
14. Preska (LJ nadškofija) Petelinec
15. Radmirje (CE škofija) Okonina
16. Senovo (CE škofija) Šedem
17. Smlednik (LJ nadškofija) Hraše
18. Stari trg pri Ložu (LJ nadškofija) Pudob
19. Stopiče (NM škofija) Hrušica (++)
20. Suhor (NM škofija) Bereča vas (++)
21. Sv. Katarina – Topol (LJ nadškofija) Brezovica
22. Sv. Kunigunda na Pohorju (MB nadškofija) Resnik
23. Sv. Vid nad Cerknico (LJ nadškofija) Štrukljeva vas
24. Šempas (KP škofija) Ozeljan
25. Šentjurij – Podkum (LJ nadškofija) Padež
26. Šentlovrenc (NM škofija) Velika Loka
27. Škocjan pri Novem mestu (NM škofija) Telče (++)
28. Škocjan pri Turjaku (LJ nadškofija) Mali Osolnik
29. Šmarjeta (NM škofija) Cerovec
30. Šmihel (KP škofija) Narin
31. Šoštanj (CE škofija) Topolšica
32. Št. Peter – Otočec (NM škofija) Ždinja vas (++)
33. Tomišelj (LJ nadškofija) Strahomer
34. Trebnje (NM škofija) Vrhtrebnje
35. Tržišče (NM škofija) Pavla vas
36. Velika Dolina (NM škofija) Ponikva (++)
37. Velike Lašče (LJ nadškofija) Mala Slevica
38. Veljenje – Sv. Marija (CE škofija) Zabrdo
39. Višnja gora (LJ nadškofija) Velika Dobrava
40. Vrhnika (LJ nadškofija) Blatna Brezovica (++)
41. Zagorje ob Savi (LJ nadškofija) Kotredež
42. Žusem (CE škofija) Dobrina
43. Žužemberk (NM škofija) Žužemberk

KAPELE:

1. Izola (KP škofija) Izola
2. Koper – stolna župnija Marijinega vnebovzetja (KP škofija) Koper
3. Lendava (MS škofija) Kapca (++)

 

Gradiva:

 

 

 

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše