Loading dogodki

Janez Evangelist je bil najmlajši med apostoli in učenec, ki ga je Jezus ljubil. Edini od apostolov je svojega Učitelja spremljal tudi pod križem. Tu mu je Jezus izročil Marijo za mater.

Napisal je svetopisemske knjige: Janezov evangelij, tri pisma in Razodetje.

 

Iz življenja …

Apostol Janez prihaja iz ribiške družine v Betsaidi (v današnji Siriji). Najprej je bil učenec sv. Janeza Krstnika, potem pa se je skupaj s svojim bratom sv. Jakobom (Starejšim) med prvimi pridružil Jezusu, ko ju je ta poklical. Janez je bil v zboru dvanajsterih apostolov najmlajši in je užival bolj častno mesto. Kako to?

Janez je bil učenec, ki ga je Jezus ljubil, kar pa ne pomeni, da Jezus drugih ni ljubil. Kajti Jezus je ljubil vse! Gre le za to, da se je Janez zavedal te ljubezni bolj, kot drugi. Gre za odnos med tistim, ki ljubi, in tistim, ki ljubezen sprejema. Ta je bila pri Janezu in Jezusu izredna!

Apostol Janez je bil skupaj s sv. Petrom in bratom Jakobom priča Jezusovega spremenjenja, pri zadnji večerji je slonel na Jezusovih prsih kot »učenec, ki ga je Jezus ljubil«. Edini od apostolov je spremljal Gospoda tudi pod križem. Tu mu je Jezus izročil celo Marijo za mater. Bil je priča praznega Jezusovega groba. Prvi je prepoznal vstalega Jezusa, ko se je ta prikazal apostolom med lovljenjem rib. Po Jezusovem vnebohodu je imel v apostolskem zboru veliko veljavo – najbrž tudi zato, ker je bil varuh Jezusove matere Marije. Ta je z njim živela vse do smrti.

Sprva je deloval skupaj s Petrom v Jeruzalemu in Samariji, potem pa se je odpravil v Efez, dokler ga ni cesar Domicijan izgnal na otoček Patmos v Egejskem morju, kjer je napisal Razodetje. Po smrti cesarja se je vrnil v Efez, kjer je vodil krščansko občino in napisal svoj evangelij, katerega simbol je v ikonografiji orel, ter tri pisma, v katerih močno poudarja ljubezen. Janez je dočakal visoko starost. Umrl okoli leta 100 v Efezu v današnji Turčiji.

Miniatura sv. Janeza, The Grandes Heures of Anne of Brittany (1503-8), Jean Bourdichon

Legenda

Poganski duhovnik je Janezu ponudil kelih zastrupljene pijače, češ da bo sprejel vero v Boga le, če to izpije in ne umrje. Janez je vzel kelih, ga blagoslovil z znamenjem križa in strup je izšel iz posode v obliki kače.

 

Upodabljanje

Umetniki Janeza Evangelista upodabljajo kot mladega moža s kelihom s kačo, pisalnim peresom, knjigo in orlom. Pogosto ga upodabljajo skupaj z apostoli, zlasti pri zadnji večerji ter pod križem skupaj z Marijo.

 

Zavetnik

Je zavetnik prijateljstva; teologov, pisateljev, knjigarnarjev, tiskarjev, knjigovezov, notarjev, kiparjev, slikarjev, steklarjev, izdelovalcev ogledal, graverjev, viničarjev, sedlarjev, mesarjev; je priprošnjik proti zastrupitvam, opeklinam, bolečinam v nogah in božjasti, proti toči in za dobro žetev.

 

 

Molimo

Gospod, odpri mi ušesa!

Kakor evangelist sveti Janez, polagam sedaj glavo na Tvoje prsi.

V meni sedaj utihnejo vse velike misli o tem, kakšen si.

Verjamem, da si tu in želim biti s Teboj.

Tukaj in zdaj se stikata zemlja in nebo.

Želim slišati utrip Tvojega srca.

Vem, da me ljubiš.

Vem, da sem učenec, ki ga ti ljubiš.

Sveti Janez – prosi za nas!

Cerkve v Sloveniji

Evangelistu Janezu je v Sloveniji posvečenih 15 cerkva (7 župnijskih in 8 podružničnih).

 

ŽUPNIJSKE cerkve posvečene Janezu Evangelistu:

Št. Župnija (Škofija)
1. Dravograd (MB)
2. Krško (NM)
3. Novo mesto – Sv. Janez (NM)
4. Reteče (LJ)
5. Roče (KP)
6. Sinji vrh (NM)
7. Šentjošt nad Horjulom (LJ)

PODRUŽNIČNE cerkve:

Št. Župnija (Škofija) Kraj
1. Črnomelj (NM) Dobliče (pokopališka)
2. Gornji Logatec (LJ) Gorenja vas (pokopališka)
3. Hrušica (KP) Javorje
4. Pedloka (KP) Dol
5. Pregarje (KP) Tatre (pokopališka)
6. Svibno (LJ) Počakovo
7. Ustje (KP) Ustrje
8. Žužemberk (NM) Mačkovec

Gradiva:

 

 

 

Drugi svetniki dneva:

  • Fabiola, vdova

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše