Loading dogodki

God Žalostne Matere Božje obhajamo takoj po prazniku Povišanja Sv. Križa. Marija je namreč v trpljenju najtesneje povezana s svojim Sinom, saj je pod križem postala »kraljica mučencev«.

 

O prazniku …

Pobožnost in praznik Žalostne Matere Božje ima svoj svetopisemski temelj v Simeonovi prerokbi Mariji v Lukovem evangeliju: »In tvojo lastno dušo bo presunil meč!« (Lk 2,35)

V srednjem veku so o Marijinih žalostih pobožno razmišljali redovniki serviti, temu pa so počasi sledili tudi drugi kristjani. Praznik Žalostne Matere Božje je uvedel papež Pij VII. leta 1814, ko se je vrnil iz Napoleonovega jetništva.

Krščanska pobožnost je v evangelijih opazila sedem trenutkov v Marijinem življenju, ki so ji prizadeli veliko trpljenja, »sedem bolečin«:

  1. žalost: Simeonova prerokba Marijine žalosti;
  2. žalost: Beg svete Družine v Egipt pred krutim Herodom;
  3. žalost: Dvanajstletni Jezus se »izgubi« v Jeruzalemskem templju;
  4. žalost: Marijino srečanje z Jezusom na križevem potu;
  5. žalost: Marijina žalost ob Jezusu, pribitem na križu;
  6. žalost: Snemanje mrtvega Jezusa s križa in položitev njej v naročje (pieta);
  7. žalost: Polaganje Jezusa v grob.

 

Cerkve v Sloveniji

Pri nas so Žalostni Materi Božji posvečene tri župnijske cerkve (v ljubljanski nadškofiji Breznica in Stična, v novomeški škofiji pa Leskovec pri Krškem) ter 29 podružničnih cerkva in 26 kapel, kot je razvidno iz spodnje tabele.

 

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene Žalostni Materi Božji:

ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Idrija (škofija KP) Kalvarija Idrija (++)
2. Kočevska reka (škofija NM) Zdihovo
3. Kresnice (nadškofija LJ) Kresniške Poljane
4. Metlika (škofija NM) Tri fare
5. Miren (škofija KP) Grad
6. Mokronog (škofija NM) Žalostna gora
7. Mozelj (škofija NM) Zdihovo
8. Novo mesto – Sv. Lenart (škofija NM) Veliki Slatnik (++)
9. Podgraje (škofija KP) Zabiče
10. Podsreda (škofija CE) Stare gore
11. Podzemelj (škofija NM) Klošter (++)
12. Poljane nad Škofjo Loko (nadškofija LJ) Bukov vrh
13. Preserje (nadškofija LJ) Prevalje
14. Radeče (nadškofija LJ) Žebnik
15. Senožeče (škofija KP) Dolenja vas
16. Slovenska Bistrica (nadškofija MB) Slovenska Bistrica
17. Sodražica (nadškofija LJ) Strmica
18. Središče ob Dravi (nadškofija MB) Središče ob Dravi
19. Studeno (škofija KP) Predjama (++)
20. Sv. Križ – Podbočje (škofija NM) Bušeča vas
21. Sv. Marjeta ob Pesnici (nadškofija MB) Vosek
22. Sv. Miklavž pri Ormožu (nadškofija MB) Jeruzalem
23. Sv. Trojica Podlehnik (nadškofija MB) Stanošina
24. Šentjanž (škofija NM) Leskovec
25. Škofja Loka (nadškofija LJ) Lontrg
26. Trebnje (škofija NM) Vinigorica
27. Vače (nadškofija LJ) Vače (++)
28. Višnja gora (nadškofija LJ) Dedni dol
29. Zagorje (škofija KP) Drskovče

KAPELE:

1. Banja Loka (škofija NM) Gora pri Ravnah
2. Brdo (nadškofija LJ) Brdo
3. Čatež ob Savi (škofija NM) Sobenja vas
4. Črnomelj (škofija NM) Črnomelj
5. Dekani (škofija KP) Dekani (++)
6. Dolenci (škofija MS) Budinci
7. Goriče (nadškofija LJ) Golnik
8. Kostanjevica na Krki (škofija NM) Gorjanci
9. Križevci pri Ljutomeru (škofija MS) Grlava
10. Mala nedelja (škofija MS) Mala nedelja (++)
11. Moravče (nadškofija LJ) Hribce
12. Novo mesto – Kapitelj (škofija NM) Ločna (++)
13. Pišece (škofija CE) Pišece
14. Polhov Gradec (nadškofija LJ) Kalvarija
15. Poljane nad Škofjo Loko (nadškofija LJ) Brezje
16. Ptuj – Sv. Peter in Pavel (nadškofija MB) Rogoznica (++)
17. Radovljica (nadškofija LJ) Radovljica – župnišče
18. Ribnica (nadškofija LJ) Otavice
19. Ribnica (nadškofija LJ) Žlebič
20. Srednja vas v Bohinju (nadškofija LJ) Ukanc (++)
21. Stari trg pri Ložu (nadškofija LJ) Dolenje Poljane
22. Sv. Trojica v Slov. goricah (nadškofija MB) Gornje Verjane
23. Šentrupert (škofija NM) Šentrupert
24. Št. Ilj v Slovenskih goricah (nadškofija MB) Štrihovec
25. Toplice (škofija NM) Pleš
26. Toplice (škofija NM) Dolenjske Toplice (++)

 

Gradiva:

 

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše