Loading dogodki

Ob kresi se dan obesi! 24. junija, ko gorijo kresovi, praznujemo rojstvo Janeza Krstnika.

V srednjem veku je bil praznik razumljen kot »poletni božič«.

Iz življenja …

 Sv. Janez Krstnik je neposredni Gospodov predhodnik, poslan, da mu pripravi pot. Jezusov prihod pozdravlja že v telesu svoje matere.

Jezusa krsti in Ga prvi prepozna in razglasi kot Odrešenika z besedami: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta.« S tem je bilo njegovo poslanstvo končano, kar prepozna tudi sam, ko pravi: »On mora rasti, jaz pa se manjšati.«

Pri Janezu nas lahko »bode« v srce ta njegova ponižnost. Tako naj bi vsak kristjan kazal na Kristusa, na »Resnično luč«, in ne na sebe. Ko nam gori srce, toploto in svetlobo v našem srcu začutijo tudi drugi. Tako Kristus, duhovno Sonce vedno bolj raste tudi v bližnjih, poganstvo se krči.

To simboliko izraža tudi postavitev njegovega rojstva na 24. junij, ko se po pregovoru »ob kresi se dan obesi« dnevi začno krajšati. Smrti oziroma obglavljena Janeza Krstnika pa se spominjamo 29. avgusta na praznik mučeništva Janeza Krstnika.

 

Zavetnik

Je zavetnik krojačev, tesarjev, arhitektov, zidarjev, kmetov, glasbenikov, plesalcev, pevcev, vinske trte, domačih živali, abstinentov …; je priprošnjik karmeličanov, maltežanov, proti glavobolu, strahu, toči, otroškim boleznim .

 

Upodobitve

Umetniki Janeza Krstnika najpogosteje prikazujejo v obleki iz kož, pogosto sta ob njem jagnje in napis »Ecce Agnus Dei – Glejte, Božje Jagnje«; upodabljajo tudi, kako krščuje Jezusa ali pa je njegovo obglavljeno glavo na pladnju.

 

Na Isenheimskem oltarju je slikar na levi strani pod Jezusovim križem upodobil Marijo, Jezusovega najljubšega učenca Janeza in Marijo Magdaleno. Na desni strani pa pokonci stoječega Janeza Krstnika z iztegnjenim prstom proti Križanemu in z lat. napisom: »On mora rasti, jaz pa se manjšati«. Namenoma gre za časovno netočnost, saj je bil Janez Krstnik obglavljen še preden so Jezusa križali. Slikar želi s tem poudariti vlogo Janeza Krstnika v pripravljanju poti obljubljenemu Odrešeniku.
Matthias Grünewald. Isenheimski oltar. 16. st. Križanje.

 

Glasba

Eno najbolj priljubljenih pesmi o Janezu Krstniku, je napisal Pavel Diakon v 8. st.

Ob kakšni priložnosti?

Ko so ga prosili naj gre blagoslovit svečo in je postal hripav. Spomnil se je, da je imel podoben problem Zaharija v templju, zato se je s himno obrnil na sv. Janeza Krstnika … Himna na sv. Janeza Krstnika (Pavel Diakon, 8. st.)

 

Da bi slabotne moči tega služabnika

mogle opevati tvoja čudovita dela,

uniči, o sv. Janez, krivdo,

ki omadežuje moje ustnice. …

 

Ta himna je postala tako priljubljena, da so celo toni glasbene lestvice – Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si – poimenovani po njej. V 11. st. jih je benediktinski menih Gvido iz Arezza poimenoval po prvih zlogih verzov prve kitice te himne (spremenil je le prvega: Ut v Do).

 

Ut queant laxis resonare fibris

mira gestorum famuli tuorum,

solve polluti labii reatum,  

sancte Ioannes. …

 

  

Cerkve v Sloveniji

Sv. Janezu Krstniku je v Sloveniji posvečenih 86 cerkva ter osem kapel.

 

ŽUPNIJSKE cerkve posvečene sv. Janezu Krstniku:

ŽUPNIJA (škofija)
1. Ajdovščina (KP škofija)
2. Čadram – Oplotnica (MB nadškofija)
3. Čepovan (KP škofija)
4. Dragatuš (NM škofija)
5. Hotedršica (LJ nadškofija)
6. Idrija pri Bači (KP škofija)
7. Kočevska Reka (NM škofija)
8. Kovor (LJ nadškofija)
9. Ljubljana – Trnovo (LJ nadškofija)
10. Ljutomer (MS škofija)
11. Maribor – Sv. Janez Krstnik (MB nadškofija)
12. Matenja vas (KP škofija)
13. Mirna (NM škofija)
14. Ojstrica (MB nadškofija)
15. Podsreda (CE škofija)
16. Predloka (KP škofija)
17. Preska (LJ nadškofija)
18. Razbor pod Lisco (CE škofija)
19. Sela pri Šumberku (NM škofija)
20. Šentjanž (NM škofija)
21. Šentjanž na Vinski gori (CE škofija)
22. Škofja Loka – Suha (LJ nadškofija)
23. Št. Janž na Dravskem polju – Starše (MB nadškofija)
24. Št. Janž pri Dravogradu (MB nadškofija)
25. Trata – Gorenja vas (LJ nadškofija)
26. Zasip (LJ nadškofija)

PODRUŽNIČNE cerkve:

ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Adlešiči (NM škofija) Tribuče (++)
2. Ambrus (NM škofija) Primča vas
3. Bela Cerkev (NM škofija) Mali Vinji vrh
4. Besnica (LJ nadškofija) Spodnja Besnica
5. Bloke (LJ nadškofija) Studeno
6. Borovnica (LJ nadškofija) Sabočevo
7. Bovec (KP škofija) Kal
8. Braslovče (CE škofija) Letuš
9. Braslovče (CE škofija) Dobrovlje
10. Brezovica (LJ nadškofija) Log (++)
11. Brusnice (NM škofija) Gabrje (++)
12. Cerklje na Gorenjskem (LJ nadškofija) Zgornji Brnik
13. Cerknica (LJ nadškofija) Cerknica (++)
14. Cerkno (KP škofija) Planina
15. Črnomelj (NM škofija) Petrova vas (++)
16. Dobrova (LJ nadškofija) Gabrje
17. Grosuplje (LJ nadškofija) Gatina (++)
18. Hotič (LJ nadškofija) Vernek
19. Jelšane (KP škofija) Sušak
20. Knežak (KP škofija) Bač
21. Komen (KP škofija) Volčji Grad (++)
22. Košana (KP škofija) Stara Sušica
23. Krka (NM škofija) Leščevje (++)
24. Leskovec pri Krškem (NM škofija) Drnovo
25. Ljubljana – Črnuče (LJ nadškofija) Nadgorica
26. Metlika (NM škofija) Gornja Lokvica
27. Mošnje (LJ nadškofija) Spodnji Otok
28. Muta (MB nadškofija) Spodnja Muta
29. Ormož (MB nadškofija) Hum
30. Podgraje (KP škofija) Zabiče
31. Polšnik (LJ nadškofija) Mamolj
32. Povir (KP škofija) Štorje
33. Prem (KP škofija) Smrje
34. Primskovo na Dolenjskem (LJ nadškofija) Dolnji Vrh
35. Ptujska gora (MB nadškofija) Haloze – Janški Vrh
36. Rečica ob Savinji (CE škofija) Polje
37. Ribnica na Pohorju (MB nadškofija) Janževski Vrh
38. Rodik (KP škofija) Podgrad
39. Selnica ob Dravi (MB nadškofija) Janževa gora
40. Senovo (CE škofija) Senovo (++)
41. Sevnica (CE škofija) Spodnje Brezovo
42. Sinji vrh (NM škofija) Sinji vrh (++)
43. Slivnica pri Celju (CE škofija) Slivnica pri Celju
44. Smlednik (LJ nadškofija) Zbilje
45. Srednja vas v Bohinju (LJ nadškofija) Ribčev laz
46. Sv. Lovrenc nad Štorami (CE škofija) Prožin
47. Sv. Štefan pri Žusmu (CE škofija) Orehovec
48. Šebrelje (KP škofija) Šebrelje
49. Šenčur (LJ nadškofija) Luže
50. Šentvid pri Stični (LJ nadškofija) Bukovica
51. Šmartno ob Paki (CE škofija) Gorenje (++)
52. Št. Peter – Otočec (NM škofija) Mačkovec
53. Tomišelj (LJ nadškofija) Podkraj
54. Trebnje (NM škofija) Breza
55. Velike Lašče (LJ nadškofija) Dvorska vas (++)
56. Vreme (KP škofija) Podgrad
57. Vuzenica (MB nadškofija) Šentjanž nad Dravčami
58. Zagorje (LJ nadškofija) Vine
59. Zavrč (MB nadškofija) Gorenjski Vrh
60. Žiri (LJ nadškofija) Goropeke

KAPELE:

1. Bogojina Ivanci
2. Črenšovci Trnje (++)
3. Izola Izola
4. Ljutomer Spodnje Krapje
5. Piran Piran – krstilnica
6. Tišina Sodišinci
7. Tržič Kofce
8. Videm – Krško Sremič

Gradiva:

 

 

 

 

 

Foto: Zaslon filma

Pripravila: dr. Brigita R. Perše