Loading dogodki

Sv. Ahac je pri nas zelo priljubljen odkar so Kranjci na njegov god leta 1593 pri Sisku premagali Turke pod vodstvom Andreja Turjaškega. Je eden od štirinajstih zavetnikov v sili.

 

 

Iz življenja …

O sv. Ahacu vemo malo zgodovinskega. Bil je mučenec iz Kapadokije.

Izročilo pravi, da je bil poveljnik rimske legije – 10.000 vojakov. Dokler je bil pogan, ni imel sreče v bojih, ko pa se je dal krstiti skupaj s svojimi vojaki krstiti, je začel zmagovati. Cesar Hadrijan je želel privesti svojega častnika nazaj v poganstvo, a ker tega ni dosegel zlepa, je dal Ahaca mučiti. Naposled so ga skupaj z njegovo legijo gnali na goro Ararat v Armeniji, kjer so jih križali.

 

Zakaj je tako priljubljen pri nas?

Sv. Ahac oziroma Ahacij je postal pri nas zelo priljubljen, odkar se je na dan njegovega godu leta 1508 v Idriji odprla izdatna žila živega srebra, in odkar so Kranjci na njegov god leta 1593 pri Sisku premagali Turke pod vodstvom Andreja Turjaškega.

 

Zavetnik

Je eden štirinajstih zavetnikov v sili.

 

Cerkve na Slovenskem

Pri nas je sv. Ahacu posvečenih deset podružničnih cerkva, kot je razvidno iz spodnjega seznama.

 

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene sv. Ahacu:

Št. ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Bohinjska Bistrica (LJ nadškofija) Nemški rovt
2. Brestanica (CE škofija) Stranje (++)
3. Budanje (KP škofija) Budanje
4. Gozd (LJ nadškofija) Kališče
5. Ledine (KP škofija) Ledinske Krnice
6. Plave (KP škofija) Prelesje
7. Šentjur pri Celju (CE škofija) Stopče
8. Št. Ilj pod Turjakom (MB nadškofija) Straže
9. Turjak (LJ nadškofija) Mali Ločnik
10. Žužemberk (NM škofija) Trebča vas

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše