Loading dogodki

Slavni jeruzalemski škof in cerkveni učitelj, znano po svojih katehezah, v katerih je razvil in razložil verske resnice in nauk o zakramentih uvajanja v krščanstvo (krst, birma, evharistija).

Cerkev danes slavi sv. Cirila Jeruzalemskega, škofa in cerkvenega učitelja, znanega po svojih katehezah.

Ohranilo se je 24 katehez, v katerih je sistematično predstavil nauk o zakramentih uvajanja v krščanstvo (krst, birma, evharistija).

Sv. Ciril je znal govoriti jasno in neposredno, zato je bil razumljiv tudi preprostim ljudem brez izobrazbe.

 

Iz življenja …

Sv. Ciril se je rodil okoli leta 313 v Jeruzalemu, torej v času, ko je cesar Konstantin dal krščanstvu že svobodo. Rodil se je krščanskim staršem, ki so ga vzgajali ne le z besedo, ampak tudi z življenjem po veri.

 

Izredno je poznal Sveto pismo in dela cerkvenih piscev.

Ne preseneča, da je bil Ciril leta 348 izvoljen za škofa. V cerkvi božjega groba je katehumene s posebnimi katehezami pripravljal na krst.

A našel se je nasprotnik, arijanec, zaradi katerega je moral Ciril v izgnanstvo v Tarz. Tam so ljudje in škof preko njegovega pridiganja in življenja videli, da je bil izgnan nedolžen človek. Sv. Ciril je od 38 let svojega škofovanja v izgnanstvu preživel 16. Šele leta 381 se je namreč smel dokončno vrniti na svoj škofovski sedež. Carigrajski koncil leta 381, katerega se je tudi sam udeležil, ga je slovesno priznal za zakonitega škofa v Jeruzalemu. Umrl je leta 386.

Cerkev ga je kmalu razglasila za svetnika. Papež Leon XIII. Pa ga je leta 1883 razglasil tudi za cerkvenega učitelja.

 

Gradiva:

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše