Loading dogodki

Škof sv. Dionizij Korintski je bil izjemen vodja Cerkve v 2. stoletju in borec proti herezijam.

 

Iz življenja …

 

Carigrajska Cerkev časti sv. Dionizija kot mučenca, čeprav ni poročil, da bi umrl mučeniške smrti. Verjetno ga prišteva med mučence zato, ker je veliko pretrpel zaradi vere.

Škof Dionizij Korintski je bil izjemen cerkveni vodja v 2. stoletju in spreten govornik. Najbolj se ga spominja kot cerkvenega pisca, ki je želel učiti, opominjati in tolažiti tiste, ki so daleč. Kot škof ni mogel pogosto osebno obiskovati bratov v škofovski službi, zato jim je pošiljal pisma.

Še danes je ohranjenih več pisem, ki jih je pisal različnim Cerkvam svojega časa. Eno takšno pismo je naslovljeno  na Cerkev v Atenah, škofu Publiju, ubitem pod cesarjem Markom Avrelijem (161-180); druga najdena pisma so bila poslana Cerkvam v Lacedoniji, Nikomediji, Korintu na otoku Kreti in v Rim. Posebno velja izpostaviti tiste, ki omenjajo mučeniško smrt sv. Petra in Pavla v Rimu. Iz njegovih pisem odseva misel, da je bil vedno pripravljen žrtvovati se za brate in za vero darovati tudi življenje.

Cerkveni zgodovinar Evzebij hvali njegovo zgledno apostolsko vnemo.

Umrl je okoli leta 180.