Loading dogodki

Sv. Filomena je zavetnica čistosti in devištva …

 

Iz življenja …

Sv. Filomena je bila grška princesa iz 3. stoletja, vzgojena v krščanski veri. Ko ji je bilo 13 let, se je rimski cesar Dioklecijan želel poročiti z njo, ona pa ne z njim, ker se je pred tem zaobljubila devištvu za Jezusa Kristusa. Za več mesecev jo je vrgel v ječo. Mučili so jo na različne načine. Večkrat jo je hotel usmrtiti, a je bila na čudežen način rešena. Ko so jo npr. s sidrom okoli vratu vrgli v reko Tibero, sta v trenutku prišla angela in odvezala vrv. Sidro je potonilo, angela pa sta jo pred množico opazovalcev prinesla na obrežje. Mnogi so se takrat spreobrnili in sprejeli krščansko vero. Na koncu jo je cesar dal obglaviti.

 

Zavetnica

Sv. Filomena je zavetnica čistosti in devištva, pravkar rojenih otrok, mladih, mladih zakonskih parov, žalujočih in ujetih, bolnih in trpečih, vseh, ki opravljajo izpite.

 

Molimo

Slavna devica in mučenka, ki te je Bog tako ljubil, skupaj s teboj se veselim milosti, ki ti jih je Bog podaril v slavo svojega imena, v slavo svoji Cerkvi in v čast tvojemu življenju in tvoji smrti.

Veselim se, ko vidim tvojo čistost, tvojo velikodušnost, tvojo predanost Jezusu Kristusu in evangeliju, tvojo prejeto nagrado v nebesih in na zemlji!

Prevzet s tvojo čistostjo in hrabrostjo, poln upanja, ko vidim nagrado tvojih zaslug, se ti odločim slediti, izogibajoč se vsakemu zlu, in izpolnjevati Božjo voljo. 

Pomagaj mi, o velika svetnica sv. Filomena, s svojo mogočno priprošnjo!

Izprosi mi neustrašno neminljivo čistost, nepremagljivo duhovno moč, velikodušnost, ki se za nobeno ceno ne odreče Bogu, neomajno ljubezen, ki se je pripravljena žrtvovati za vero v Kristusa, ljubezen do svete Cerkve in papeža. Amen. 

 

Gradiva:

 

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše