Loading dogodki

Na grobu italijanskega svetnika sv. Leonarda Murialda je zapisano njegovo geslo »Delaj in molči!«.

Teh besed se je dosledno držal do zadnjega trenutka svojega življenje.

 

Iz življenja …

Čeprav se je rodil (26. oktober 1828) v bogati družini iz Torina, v pravem krščanskem duhu ni obrnil hrbta tistim, ki so bili najbolj ranljivi. Nasprotno, zanje je čutil posebno naklonjenost.

Po duhovniškem posvečenju se je leta 1851 pridružil sv. Janezu Bosku in postal eden njegovih najbolj vnetih dušnopastirskih sodelavcev. Kasneje je na lastno pobudo začel ustanavljati različne ustanove, zavode in šole. Kot mladi duhovnik je v Torinu prevzel vodenje vajeniškega doma. Tam je preživel 37 let in pomagal mladim, neizkušenim in revnim mladim, ki so bili v stalni nevarnosti, da jih uničita industrializacija in kapital.

Zaradi svojih fantov je Leonard celo prosil in trkal od vrat do vrat. Da bi jim zagotovil stalen materialni vir, je ustanovil pobožno torinsko družbo svetega Jožefa, vzora delavcev, ki se je hitro razširil po vsem svetu. Svojim mladim je bil sv. Leonard več kot samo socialni delavec. Bil jim je kot pravi oče, zato je poskrbel tudi za njihovo primerno zabavo: glasbo, gledališče, telovadbo, poletne kolonije … Vedel je, da je treba tem mladim iz preprostih družin obogatiti duha in ne pustiti, da bi jih pretvorili v »sivo delovno silo«, ki ne razmišlja s svojo glavo.

Dobro je poznal nevarnosti, ki so grozile otrokom delavskega razreda. Sv. Leonard se je trudil senzibilizirati tudi širšo javnost; prizadeval si je za ozaveščanje vseh katoličanov o družbeni odgovornosti in solidarnosti z revnimi. Pri tem je ustanavljal številne knjižnice s čtivom dostopnim najširšim slojem, širil je dober tisk in sodeloval z laiki. Izdajal je celo časopis, imenovan Glas delavcev.

Neumorno je delal do svoje smrti 30. maja 1900 v Torinu.

 

Zavetnik

Sv. Leonard je zavetnik vajencev.

 

Upodobitve

Umetniki ga najpogosteje upodabljajo kot starejšega duhovnika v talarju, obdanega z množico dečkov oziroma vajencev.

 

Gradiva:

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše