Loading dogodki

Marija Magdalena je bila navdih mnogim pridigarjem, duhovnim piscem in umetnikom. Pri ljudeh je postala zelo priljubljena svetnica. Veliko žensk nosi njeno ime.

Papež Frančišek je leta 2016 Marijo Magdaleno razglasil za »apostolko apostolov«. Kristus se je njej prvi prikazal po vstajenju, prav tako je bila ona tista, ki je prva oznanila apostolom, da je Kristus vstal. 

 

Iz življenja …

Sv. Marija Magdalena, doma iz Magdale, to je ribiškega mesteca ob Genezareškem jezeru, je omenjena v nekaj evangeljskih odlomkih: Jezus je iz nje izgnal sedem demonov (Lk 8,1,) postala je njegova učenka. Od daleč je opazovala križanje, stala je pod križem, pomagala pri Jezusovem pogrebu in na velikonočno jutro odkrila prazen grob. Vstali Gospod se ji je prvi prikazal in postala je prva oznanjevalka njegovega vstajenja apostolom.

Ker je prva srečala Vstalega, so jo v zgodnji Cerkvi častili kot apostola. Hipolit Rimski jo je imenoval celo »apostolka apostolov«.

Marija Magdalena pa ni bila vedno razumljena kot tako pomemben lik za kristjane. Pravzaprav jo je tradicija dolga stoletja enačila s tisto grešnico in prostitutko, ki je Jezusu s solzami umirala noge (Lk 7,36-50) ali pa z Martino sestro Marijo (Lk 10,38-42). Zdaj je dokazano, da gre za tri različne osebe.  Zmota se je začela leta 591, ko je papež Gregor Veliki v velikonočni homiliji te tri žene iz Lukovega evangelija označil za eno in isto osebo zaradi imena Marija.

Zaradi izročila Marije Magdalene kot »grešnice« je leta 1230 nastal red magdalenk, ki je skrbel za »spokorjenke«, do leta 1996 pa so na Irskem delovali magdalenski domovi za sprejem »padlih deklet in žena«.

 

Upodobitve

Umetniki jo najpogosteje upodabljajo kot spokorjenko z dolgimi razpuščenimi lasmi, s posodo mazilnega olja, s spokornim bičem v rokah in z mrtvaško glavo pred seboj.

 

Cerkve v Sloveniji

Sv. Mariji Magdaleni je pri nas posvečenih kar 54 cerkva in ena kapela. Spodaj je podrobnejši seznam.

 

Sv. Mariji Magdaleni so posvečene naslednje ŽUPNIJSKE CERKVE:

  • Dramlje (v CE škofiji),
  • Gore (v KP škofiji),
  • Javorje (v MB nadškofiji),
  • Kapela pri Radencih (v MS škofiji),
  • Maribor – Sv. Magdalena (v MB nadškofiji),
  • Slivnica pri Celju (v CE škofiji),
  • Sodražica (v LJ nadškofiji),
  • Zlato Polje (v LJ nadškofiji).

 

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene sv. Mariji Magdaleni:

ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Adlešiči (NM škofija) Plešivica
2. Bizeljsko (CE škofija) Orešje
3. Bohinjska Bistrica (LJ nadškofija) Brod
4. Boštanj (NM škofija) Lukovec
5. Brezovica (KP škofija) Kozjane
6. Cerklje na Gorenjskem (LJ nadškofija) Pšata
7. Črnomelj (NM škofija) Tušev dol (++)
8. Dravograd (MB nadškofija) Vrata
9. Gornji Grad (CE škofija) Gornji Grad (++)
10. Gradno (KP škofija) Krasno
11. Hrušica (KP škofija) Podbeže
12. Ilirska Bistrica (KP škofija) Koseze
13. Klanec (KP škofija) Ocizla
14. Kočevje (NM škofija) Klinja vas (++)
15. Kostanjevica na Krki (NM škofija) Oštrc
16. Kostanjevica na Krki (NM škofija) Ržišče
17. Kožbana (KP škofija) Senik
18. Kranj – Zlato Polje (LJ nadškofija) Rupa
19. Kromberk (KP škofija) Loke (++)
20. Lozice (KP škofija) Otošče
21. Mavčiče (LJ nadškofija) Praše
22. Metlika (NM škofija) Božakovo
23. Mirna Peč (NM škofija) Dolnji Globodol (++)
24. Motnik (LJ nadškofija) Motnik
25. Movraž (KP škofija) Smokvica
26. Naklo (LJ nadškofija) Okroglo
27. Prebold (CE škofija) Hom
28. Prem (KP škofija) Kilovče
29. Sela pri Šumberku (NM škofija) Arčelca
30. Semič (NM škofija) Rožni dol (++)
31. Semič (NM škofija) Sredgora – ohranjen le zvonik
32. Stari trg ob Kolpi (NM škofija) Gorenji Radenci (++)
33. Stična (LJ nadškofija) Metnaj
34. Stopiče (NM škofija) Črmošnjice
35. Sv. Jedrt nad Laškim (CE škofija) Govce
36. Šentlovrenc (NM škofija) Martinja vas
37. Šmarje – Sap (LJ nadškofija) Gornja Slivnica
38. Šmartno pri Litiji (LJ nadškofija) Gradišče
39. Šmartno pri Slovenjem Gradcu (MB nadškofija) Brda
40. Velika Dolina (NM škofija) Jesenice (++)
41. Višnja gora (LJ nadškofija) Kriška vas
42. Volče (KP škofija) Sela
43. Vransko (CE škofija) Ločica
44. Zagorje (CE škofija) Zagorje
45. Zgornji Leskovec (MB nadškofija) Velika Varnica
46. Žužemberk (NM škofija) Reber

KAPELE:

1. Dobrova (LJ nadškofija) Dobrova (++)

 

 

Gradiva:

 

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše