Loading dogodki

Po vsej verjetnosti je bil sv. Nidgar opat benediktinskega samostana Ottobeuren v Allgäu, preden je bil leta 816 imenovan za trinajstega augsburškega škofa; a njegovo ime ni prikazano v samostanski kroniki. Položil je temeljni kamen za gradnjo Magnus-cerkve v Füssenu in leta 829 sodeloval na sinodi v Mainzu.

Sv. škof Nidgar je bil v svoji škofiji izjemno priljubljen in spoštovan in je že v času svojega življenja užival sloves svetnika.

Umrl je 15. aprila leta 831 v Augsburgu.

 

Upodobitve

Umetniki ga upodabljajo kot meniha z dodano mitro.

 

Foto:

wikipedia.org

https://bistum-augsburg.de/Heilige-des-Tages/Heilige/NIDGAR-VON-AUGSBURG