Loading dogodki

Sveti Pavlin Oglejski velja za enega največjih učenjakov svoje dobe, to 8. stoletja. 

Veliko zaslug ima za pokristjanjevanje Slovencev – naših prednikov južno od Drave.

 

Iz življenja …

Sveti Pavlin je bil rojen v Ogleju pred letom 750.

V času cesarja Karla Velikega je bil škof, oglejski patriarh (787–802). V svojih spisih in javnih nastopih na škofovskih zborovanjih se je vselej zavzemal za pravo vero in krščansko življenje.

Veliko zaslug ima za pokristjanjevanje ljudstev, ki so živela na ozemlju njegovega patriarhata, torej tudi Slovencev – naših prednikov južno od Drave.

S salzburškim nadškofom Arnom se je namreč dogovoril o poteku meje med oglejskim in salzburškim misijonskim področjem po reki Dravi, ki se je obdržala skoraj tisočletje (811–1786) in bila pomembna za zgodovino Slovencev.

Umrl je v Ogleju 11. januarja leta 802.

 

Upodobitve

Svetega Pavlina Oglejskega umetniki upodabljajo kot škofa z mitro in škofovsko palico.

Molimo

Dragi Bog,

po apostolskem delovanju oglejskega škofa Pavlina

si naše prednike poklical k luči evangelija.

Prosimo te, da po njegovi priprošnji

rastemo v milosti in spoznanju Tebe. Amen.

 

Gradiva:

 

 

 

Drugi svetniki dneva:

  • Teodozij Koinobit, menih

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše