Loading dogodki
Ponavljajoč dogodek Ponavljajoč dogodek: Sv. <strong>Peter in Pavel</strong>: <em>Slovesni praznik</em>

Na današnji slovesni praznik se spominjamo sv. Petra, ki ga je Kristus določil za skalo, na kateri bo zidal svojo Cerkev in sv. Pavla, ki je ponesel njegovo ime med pogane.

Kljub temu, da sta si bila sv. Peter Peter in Pavel po izobrazbi, značaju in osebnosti zelo različna, ju skupaj proslavljamo. Hvalospev tega praznika ju takole označuje:

Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega Sina,

Pavel nam je globine te vere osvetlil.

Peter je združil v prvo Cerkev ostanek izvoljenega ljudstva,

Pavel pa je kot učitelj narodov oznanil evangelij odrešenja vsemu svetu.

Na različne načine sta zbirala eno Kristusovo družino, Cerkev.

Zato ju krščanski svet skupaj proslavlja in ju v nebesih druži skupni venec slave.

 

Cerkve v Sloveniji

Obema, sv. Petru in Pavlu je pri nas posvečenih 23 cerkva in 2 kapeli, kot je razvidno iz spodnjega seznama.

 

ŽUPNIJSKE CERKVE posvečene sv. Petru in Pavlu:

ŽUPNIJA (škofija)
1. Hotiza (MS škofija)
2. Lokovec (KP škofija)
3. Osilnica (NM škofija)
4. Ptuj – Sv. Peter in Pavel (MB nadškofija)
5. Tinje (MB nadškofija)
6. Tomaj (KP škofija)
7. Vitanje (CE škofija)
8. Vrhpolje (LJ nadškofija)
9. Zagorje ob Savi (LJ nadškofija)
10. Zavodnje (CE škofija)

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene sv. Petru in Pavlu:

ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Cerknica (LJ nadškofija) Dolenje Jezero
2. Črmošnjice (NM škofija) Topli vrh
3. Gradno (KP škofija) Nozno
4. Grosuplje (LJ nadškofija) Slivnica (++)
5. Livek (KP škofija) Perati
6. Murska Sobota (MS škofija) Lukačevci
7. Podmelec (KP škofija) Loje
8. Pregarje (KP škofija) Brezovo Brdo
9. Stara Cerkev (NM škofija) Gornje Ložine
10. Stara Cerkev (NM škofija) Pugled
11. Struge (LJ nadškofija) Tisovec
12. Sv. Križ – Podbočje (NM škofija) Veliko Mraševo
13. Šmarje pri Kopru (KP škofija) Gažon

KAPELE:

1. Beltinci (MS škofija) Lipovci
2. Stopiče (NM škofija) Brezovica

Sv. Peter: Prvi papež

Sv. Peter je eden od dvanajsterih apostolov in prvi papež.

Bil je ribič z imenom Simon Jonov sin, doma v ribiški vasi Betsajdi onstran Genezareškega jezera. Bil je poročen, saj evangelisti omenjajo njegovo taščo. Nekega dne, ko je z bratom Andrejem lovil ribe, je k njima pristopil Jezus in ju povabil: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!« Jezus mu je dal vzdevek Skala (gr. Kefa, lat. Petrus), kar se prevaja Peter (Jn 1,42), s čimer je označil njegovo vodilno vlogo v Cerkvi. Peter je bil priča vsem posebnim dogodkom v Jezusovem življenju; nastopal je z nesporno avtoriteto kot predstavnik dvanajsterih apostolov. Ko je Peter Jezusa v Cezareji Filipovi priznal kot Mesija, Sina živega Boga, mu je Jezus obljubil: »Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev … Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva« (Mt 16,16-19). Predvsem na tej osnovi in na Jezusovem povabilu, naj pase njegove ovce in utrdi svoje brate (Jn 21,15-17; Lk 22,32), temelji pravica rimskih škofov, da vodijo katoliško Cerkev kot papeži.

Peter je bil sicer po značaju viharen; svojega učitelja je v času stiske kar trikrat zatajil in se nato kesal …

V Rim je prišel leta 43, potem ko je v Jeruzalemu skupaj z bratom Jakobom že vodil apostolsko Cerkev v Jeruzalemu in opravil več misijonskih potovanj. V Rimu je bil pod cesarjem Neronom okrog leta 64 križan z glavo navzdol. Nad njegovim grobom se dviga bazilika sv. Petra v Rimu.

Cerkev obhaja 22. februarja še praznik sedež apostola Petra.

Upodobitve

Umetniki ga običajno upodabljajo s ključi nebeškega kraljestva in knjigo v rokah; z narobe obrnjenim križem; redko s petelinom.

Zavetnik

Je zavetnik Cerkve, Rima, papežev, pekov, mesarjev, ribičev, mizarjev, urarjev, čolnarjev, zidarjev, spovednikov, spokornikov, devic, pomočnik proti kačinim ugrizom, vročini … in vremenski zavetnik.

Cerkve v Sloveniji

Pri nas je samo sv. Petru posvečenih 24 župnijskih cerkva, 38 podružničnih cerkva in 6 kapel, kot je razvidno iz spodnjega podrobnejšega seznama.

ŽUPNIJSKE CERKVE posvečene sv. Petru:

ŽUPNIJA (škofija)
1. Blagovica (LJ nadškofija)
2. Bočna (CE škofija)
3. Buče (CE škofija)
4. Črnomelj (NM škofija)
5. Gornja Radgona (MS škofija)
6. Klanec (KP škofija)
7. Komenda (LJ nadškofija)
8. Ljubljana – Sv. Peter (LJ nadškofija)
9. Naklo (LJ nadškofija)
10. Pivka (KP škofija)
11. Povir (KP škofija)
12. Preddvor (LJ nadškofija)
13. Radeče (LJ nadškofija)
14. Radovljica (LJ nadškofija)
15. Selca (LJ nadškofija)
16. Sv. Peter na Kristan vrhu (CE škofija)
17. Sv. Peter na Kronski gori (MB nadškofija)
18. Sv. Peter pod Svetimi gorami (CE škofija)
19. Sv. Peter pri Mariboru (MB škofija)
20. Šempeter pri Gorici (KP škofija)
21. Šempeter v Savinjski dolini (CE škofija)
22. Št. Peter – Otočec (NM škofija)
23. Temnica (KP škofija)
24. Žiče (MB nadškofija)

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene sv. Petru:

ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Ambrus (NM škofija) Kamni vrh
2. Begunje na Gorenjskem (LJ škofija) Gora nad Poljčami
3. Bloke (LJ nadškofija) Studenec
4. Brestanica (CE škofija) Brestanica  (++)
5. Brezovica (KP škofija) Odolina
6. Čatež ob Savi (NM škofija) Stankovo
7. Dobrnič (NM škofija) Korita
8. Dolenja vas (LJ nadškofija) Prigorica (++)
9. Dragatuš (NM škofija) Zapudje (++)
10. Hrenovice (KP škofija) Goriče
11. Kamnik (LJ nadškofija) Kamniške planine
12. Kočevje (NM škofija) Srednja Bukova gora – porušena
13. Košana (KP škofija) Volče
14. Krkavče (KP škofija) Sv. Peter
15. Krkavče (KP škofija) Sv. Duh
16. Metlika (NM škofija) Drašiči
17. Mirna (NM škofija) Žunovec
18. Muta (MB nadškofija) Ribičje
19. Osek (KP škofija) Vitovlje
20. Polhov Gradec (LJ nadškofija) Dvor
21. Primskovo na Dolenjskem (NM škofija) Primskovo na Dolenjskem
22. Primskovo na Dolenjskem (NM škofija) Ježni Vrh
23. Raka (NM škofija) Koritnica
24. Ročinj (KP škofija) Sv. Peter
25. Sora (LJ nadškofija) Ladja
26. Stari trg pri Ložu (LJ nadškofija) Lož
27. Sv. Jakob ob Savi (LJ nadškofija) Pšata (++)
28. Sv. Rupert nad Laškim (CE škofija) Olešče
29. Sveta gora (LJ nadškofija) Golče
30. šentrupert (NM škofija) žunovec
31. Šentvid pri Stični (LJ nadškofija) Dob
32. Škofja Loka (LJ nadškofija) Bodovlje
33. Šmartno pri Litiji (LJ nadškofija) Vintarjevec
34. Tolmin (KP škofija) Zatolmin
35. Trebelno (NM škofija) Gorenji Mokronog
36. Trebnje (NM škofija) Jezero
37. Vipavski križ (KP škofija) Dobravlje
38. Želimlje (LJ nadškofija) Vrh

KAPELE:

1. Grgar (KP škofija) Grgar (++)
2. Ilirska Bistrica  (KP škofija) Ilirska Bistrica  (++)
3. Kranj – Šmartin (LJ nadškofija) Šempetrska graščina
4. Pečarovci (MS škofija) Šalamenci
5. Piran (KP škofija) Piran
6. Stara Cerkev (NM škofija) Mlaka

Sv. Pavel: Pisec hvalnice ljubezni

Je teolog in mučenec, ki je napisal trinajst novozaveznih pisem.

Rodil se je v Tarzu v Mali Aziji (današnji Turčiji) z imenom Savel. Preganjal, mučil in pobijal je kristjane in bil prisoten pri umoru prvega krščanskega mučenca sv. Štefana.

Dogodek v Damasku pa je radikalno spremenil njegovo življenjsko pot. Po tem videnju Vstalega Gospoda je iz preganjalca Kristusa postal apostol. Iz Savla je postal Pavel. Vstali Gospod ga je vprašal za razlog njegovega početja: »Savel, Savel! Zakaj me preganjaš?« (Apd 9,4). Pavel je padel na tla. Ko se je postali na noge, ni videl ničesar, postal je slep. Pavel je po spreobrnjenju in daljši notranji in zunanji pripravi na svoje poslanstvo evangelij neustrašno ponesel poganskim ljudstvom. Zavedal se je, da ga je Kristus poklical za apostola. Odtlej ga pri širjenju Božjega kraljestva ni moglo nič ustaviti.

Napisal je več pisem, ki so postala del Svetega pisma Nove zaveze. Najbolj znana je prav gotovo hvalnica ljubezni (1 Kor 13).

Življenje je končal v Rimu v času Neronovega preganjanja kristjanov, okoli leta 67. Obsodili so ga na smrt z obglavljenjem, in zaradi česar je običajno upodobljen z mečem v roki.

Cerkev obhaja 25. januarja še praznik spreobrnitve apostola Pavla.

Upodobitve

Umetniki ga najpogosteje upodabljajo s knjigo in mečem v rokah.

Zavetnik

Za zavetnik katoliškega tiska, delavcev, teologov, pastirjev, izdelovalcev šotorov, tkalcev, misijonarjev, škofov, izdelovalcev šotorov, Malte, mesta Rima in številnih mest po svetu. K njemu se zatekajo za dež in rodovitnost polj.

Gradiva:

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše