Loading dogodki

Sv. Ruperta časti kot svojega zavetnika mesto in nadškofija Salzburg v Avstriji, na pomoč ga kličejo tudi rudarji v solnih rudnikih. Njegovo življenje in misijonsko delovanje osvetljuje področje, ki bo kasneje v življenju Cerkve v Evropi zelo pomembno.

 

Iz življenja …

Sv. Rupert je živel na prehodu iz 7. v 8. stoletje. Izhaja iz plemiške frankovske družine.

Najprej je deloval v Wormsu verjetno samo kot misijonski ali pokrajinski škof. Tu je slovel kot častit Kristusov spoznavalec, kot preslaven učitelj katoliške vere in evangeljskega nauka ter vsakršne dobrote; bil je preprost, pobožen in moder mož, resničen v besedi, pravičen v sodbi, preudaren v nasvetu, prizadeven v delavnosti, ugleden v ljubezni in znamenit v vseh častnih navadah.

Okoli leta 690 se je preselil na Bavarsko, da bi pomagal kristjanom v materialnem in duhovnem smislu.

Pridobil si je zaupanje bavarskega vojvoda Theoda ter od njega dobil posest okoli Salzburga. Na njej je zgradil cerkev sv. Petra in ogromen samostan, v katerem je bil opat in škof; ta kraj je postal središče širjenja in utrjevanja krščanske vere na območju Bavarske in Salzburga.

Sv. Rupert je bil opat in prvi salzburški škof vse do svoje smrti leta 717.

 

Upodobitve

Upodabljajo ga kot škofa s soljo v roki.

 

Zavetnik

Sv. Rupert velja za zavetnika rudarjev v solnih rudnikih, priporočajo se mu kot zavetniku zoper otroške krče.

 

Gradiva:

Pripravila: dr. Brigita R. Perše