Loading dogodki

Pri dopoldanskih sv. mašah škofje v stolnicah blagoslovijo bolniško in krstno olje ter posvetijo sv. krizmo. Duhovniki pri tej sv. maši tudi obnovijo duhovniške obljube.

 

“Jezus je hotel učiti ponižnosti. Umil je njihove noge. Krotkosti. Dal nam je svoje telo.” (sv. Mati Terezija)

 

Na veliki četrtek zvečer kristjani praznujemo postavitev dveh zakramentov, zakramenta evharistije in mašniškega posvečenja.

Jezus nam je pri zadnji večerji z učenci svoje telo in svojo kri izročil v jed in pijačo, poleg tega pa je postavil tudi zapoved medsebojne ljubezni. V znamenje tega je učencem umil noge.

S slovesno večerno mašo velikega četrtka obhajamo spomin postavitve sv. evharistije in mašniškega posvečenja. Po Slavi utihnejo orgle in zvonovi. Marsikje po pridigi mašnik umije dvanajsterim – navadno možem – noge v znamenje medsebojne ljubezni in služenja. Po sveti maši Jezusa v presvetem Rešnjem telesu duhovnik s spremstvom prenese v Božji grob, kjer verniki s posebnimi molitvami častijo njegovo trpljenje v ječi.

 

Gradiva:

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše