Loading dogodki

Apostol Andrej ribič, pridigar in mučenec je priljubljen svetnik na slovenskih tleh. Je glavni zavetnik mariborske nadškofije.

 

Iz življenja …

Apostol Andrej je večkrat omenjen v Svetem pismu: pri pomnožitvi kruha; ko so Grki želeli videti Jezusa ob njegovem slovesnem prihodu v Jeruzalemu.

Po vnebohodu in binkoštih ga Sveto pismo ne omenja več, za razliko od drugih apokrifnih spisov, ki ga pogosto omenjajo.

 

Iz Svetega pisma

Apostol Andrej je bil brat sv. Simona Petra. Oba sta bila ribiča ob Genezareškem jezeru, živela pa sta v Kafarnaumu. V evangelijih piše, da je bil Andrej prvi izmed apostolov, ki jih je Jezus poklical, zato ga vzhodna Cerkev imenuje Prvopoklicani. Sprva je sledil sv. Janezu Krstniku, ki je oznanjal Mesijev prihod. Ko je Janez Krstnik v Jordanu pokazal na Jezusa in rekel: »Glejte, Božje Jagnje«, sta sv. Andrej in sv. Janez zapustila Krstnika in začela slediti Jezusu. V evangelijih piše, da je sv. Andrej šel do svojega brata Simona, ki se bo pozneje imenoval Peter (Skala), in mu rekel: »Našli smo Mesija« (Jn 1,41).

 

Po binkoštih

Po binkoštih je Andrej najprej oznanjal veselo oznanilo skupaj s svojim bratom. Kasneje so ga misijonarska potovanja vodila po raznih krajih okoli Črnega morja in v Grčiji, dokler se ni končno ustavil v Patrah, kjer je bil uspešen glasnik vere. Tam so ga ujeli, bičali in pribili na križ v obliki črke X, ki se danes po njem imenuje »Andrejev križ«. Sv. Andrej je namreč prosil, prav tako kakor njegov brat Peter, da bi bil pribit na križ, ki se razlikuje od Jezusovega križa. Na križu je še dva dni v smrtnem boju prisotnim pridigal o Božji ljubezni, potem pa izdihnil. To je bilo 30. novembra leta 62.

 

V čem nam je zgled?

Apostol Andrej nam je lahko zgled, kako prisluhniti in prepoznati Božji klic. Sv. Andrej se ni bal sprememb, ampak je od Janeza Krstnika prešel k Jezusu. Poleg tega je šel k bratu sv. Simonu Petru in ga povabil, naj hodi za Jezusom. Sv. Andrej je na ta način postal posrednik Božjega sporočila svojim najdražjim.

 

Upodobitve

Umetniki sv. Andreja najpogosteje upodabljajo z »Andrejevim križem«, mrežo ali vrvjo.

 

Zavetnik

Je zavetnik ribičev; proti putiki in bolečinam v grlu; priprošnjik za dober zakon.

 

Cerkve v Sloveniji

Apostolu Andreju je pri nas posvečenih 47 cerkva (16 župnijskih, 31 podružničnih).

 

Gradiva:

 

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše