Loading dogodki

Sveti Feliks je bil duhovnik, ki ga upodabljajo s pajkom. Zakaj? 

 

Iz življenja … 

Sveti Feliks se je rodil v Noli blizu Neaplja v začetku 3. stoletja, kot najstarejši sin upokojenega vojaka iz Sirije. Postal je kristjan. Po očetovi smrti je prodal večino premoženja, izkupiček pa razdelil revnim. V duhovnika ga je posvetil domači škof sveti Maksim iz Nole.

Ko je škof Maksim zbežal v gore, da bi se izognil preganjanju cesarja Decija, so preganjalci Feliksa ujeli, ga mučili in bičali. A angel ga je osvobodil iz ječe, podobno kot je nekoč apostola Petra, tako da je lahko pomagal bolnemu in zapuščenemu škofu. Feliks se je skupaj z Maksimom skrival v ruševinah. Med drugim valom preganjanja je na vhodu v to razvalino pajek hitro spletel mrežo, zato so vojaki, ki so Feliksa zasledovali, opustili iskanje.

Šele ko se je preganjanje končalo, to je po Decijevi smrti leta 251, sta sveti Feliks in Maksim lahko zapustila skrivališče. Po Maksimovi smrti je Feliks deloval kot duhovnik ter se še posebej posvečal revežem. Čeprav je okoli leta 255 v Noli umrl naravne smrti, velja za mučenca; to pa zaradi vsega, kar je preživel in pretrpel zaradi vere. Po izročilu je umrl v visoki starosti 14. januarja.

 

Upodabljanje

Umetniki ga upodabljajo kot diakona v ječi, po legendi sedi v jami ali pa izčrpanemu škofu podaja grozdje; upodabljajo ga s pajkom, angelom in palmo.

 

Zavetnik

Svetemu Feliksu se priporočajo v primeru krivega pričevanja in krive prisege, za povrnitev izgubljenih živali ali stvari; je zavetnik za oči, bolne; domačih živali.

 

Gradiva:

 

Drugi svetniki dneva:

  • Sv. Oton iz Jurkloštra, menih
  • Sv. Sava Nemanjić, škof
  • Bl. Odorik iz Pordenoneja, redovnik, misijonar

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše