Loading dogodki

Duhovnik sv. Kamil de Lellis je ustanovil red kamilijancev, to je skupnost bolniških strežnikov za nego bolnikov in njihovo pastoralno oskrbo. Je zavetnik bolnikov in umirajočih, bolniških strežnikov in bolnišnic.

 

Iz življenja …

Kamil de Lellis se je rodil leta 1550 v Bucchianco v Italiji. Mati je kmalu umrla, očeta vojaka pa skorajda ni bilo doma. Šola mu ni dišala, raje se je potepal, kockal in kartal. Kasneje je postal vojak in šel v boj proti Turkom, a je bil ranjen. Ko je hudo zbolel, se je spreobrnil in vstopil v kapucinski samostan. Po nasvetu svojega prijatelja sv. Filipa Nerija je hodil v šolo, študiral teologijo in bil leta 1584 posvečen v duhovnika.

V hospicu sv. Jakoba v Rimu je ustanovil skupnost bolniških strežnikov za nego bolnikov in njihovo pastoralno oskrbo. To skupnost je papež leta 1591 povzdignilo v red. »Kamilijanci« so se kot zdravniki in terenski duhovniki udeleževali vojen proti Turkom in imajo veliko zaslug za izboljšanje bolniške strežbe v tedanjem času. Red se je kmalu razširil po Italiji, in to kljub velikim izgubam zaradi kuge in tifusa na strani požrtvovalnih redovnikov.

Umrl je 14. julija 1614 v Rimu.

 

Upodobitve

Umetniki ga najpogosteje upodabljajo v črni redovni obleki z rdečim križem na prsih, v ekstazi z Božjo materjo ali s Križanim.

 

Zavetnik

Je zavetnik bolnikov in umirajočih, bolniških strežnikov in bolnišnic.

 

Gradiva:

 

 

Pripravila: Brigita R. Perše