Loading dogodki
Ponavljajoč dogodek Ponavljajoč dogodek: Sveti <strong>Leonida</strong>: Oče <em>slavnega Origena</em>

Sv. Leonida je živel v Aleksandriji. Bil je oče sedmih otrok, od katerih je bil najstarejši slavni Origen, ki je bil cerkveni pisatelj v 3. stoletju.

 

Sv. Leonida je zaradi svoje pripadnosti krščanski veri pretrpel mučeniško smrt za časa vladavine cesarja Septimija Severa (193-211).

Nekaj podatkov iz njegovega življenja nam je zapustil cerkveni zgodovinar Evzebij Cezarejski (265-339). Predvsem poudarja, da je svoje otroke poskušal krščansko vzgojiti. Še zlasti jih je poučeval v Svetem pismu.

Ko so očeta zaprli v ječo, je mladi Origen s pismom očeta hrabril, naj bo stanoviten v veri. Oče se je namreč zavedal, da mu bo premoženje zaplenjeno, in da bo s tem njegova sedemčlanska družina pahnjena v bedo. 

Sv. Leonida je bil zaradi krščanske vere na koncu obglavljen.

 

Gradiva: