Loading dogodki
Ponavljajoč dogodek Ponavljajoč dogodek: Sveti <strong>Jurij</strong>: Zavetnik <em>proti kugi</em>

Koliko velikih in slavnih ljudi skozi zgodovino je nosilo to ime! Koliko držav in pokrajin, mest in skupin ter združenj – od Azije in Afrike do Portugalske, od Slovenije do Anglije in Škotske – si je zaželelo, da bi bil njihov zavetnik ravno mučenec sv. Jurij! In vse to kljub temu, da o njem ni znano skoraj nič zgodovinsko zanesljivega …

 

Kaj je »skrivnost« njegove priljubljenosti in popularnosti?

Sv. Jurij se je najverjetneje rodil v 3. stoletju v Kapadokiji, to je v današnji Turčiji, umrl pa je mučeniške smrti, spet najverjetneje leta 303 za časa Dioklecijanovega preganjanja v Palestini.

Njegov oče je bil plemič Geroncij iz Perzije, mati pa pobožna Kapadočanka Polikronija. Jurij je od staršev prejel dobro krščansko vzgojo. Po očetovi smrti se je z materjo preselil v Sveto deželo, po materini smrti pa je stopil v vojaško službo. Ko je cesar prepovedal krščanstvo, je razdal veliko podedovano premoženje revnim, sam pa je šel naznanit cesarju, da je kristjan. Po vrsti različnih mučenj, skozi katere je čudežno izšel nepoškodovan, je mučeniško končal z odsekano glavo. Včasih so morali o Juriju vedeti še veliko več kot le to, kajti že v 4. stoletju so njemu posvečene cerkve v Siriji, Egiptu, na Cipru …

Pravi »zagon« svetnikove pa popularnosti je prišel s križarskimi vojnami, ko je Jurij postal prototip idealnega krščanskega viteza. Tedaj pride do »prebujenja« in »izpopolnjevanja« več že obstoječih legend o njem, med katerimi je najbolj znana, kako je sv. Jurij rešil kraljevo hčer pred zmajem, ki je ustrahoval deželo. Strašnega zmaja je napadel s sulico, ga ranil in obljubil ljudstvu, da ga bo ubil, če se bodo dali vsi krstiti. Ko je ubil zmaja, se je dalo krstiti petnajst tisoč ljudi, kot poroča Zlata legenda. Ta zmaj, kot personifikacija vsega zla in s tem samega satana, je postal neizogiben spremljevalec svetnika na številnih umetniških slikah in kipih.

 

 

Upodobitve

Sv. Jurija umetniki najpogosteje upodabljajo na belem konju s sulico, ščitom, zastavo, mečem … v roki in z zmajem pod nogami. Sam sv. Jurij je običajno upodobljen kot mlad, brez brade, močan, z dolgimi valovitimi lasmi … Lep, pogumen, srčen, nepremagljiv!

 

Zavetnik

Je eden od štirinajstih priprošnjikov v stiski – zavetnik brez tekmeca! Je zavetnik raznih viteških redov; tabornikov, kmetov, kovačev, … konj in živine, popotnikov, bolničarjev, vojakov, jezdecev; priprošnjik proti vojnim nevarnostim, proti skušnjavam, za vreme, proti kugi, sifilisu, gobavosti, raznim kožnim boleznim …

 

Cerkve na Slovenskem

Pri nas je sv. Juriju posvečenih 77 cerkva (38 župnijskih, 39 podružničnih) in 3 kapele.

 

ŽUPNIJSKE CERKVE posvečene sv. Juriju:

Št. ŽUPNIJA
1. Čatež ob Savi (NM škofija)
2. Deskle (KP škofija)
3. Dobrnič (NM škofija)
4. Dutovlje (KP škofija)
5. Gorje (LJ nadškofija)
6. Gotovlje (CE škofija)
7. Gradno (KP škofija)
8. Hoče (MB nadškofija)
9. Ihan (LJ nadškofija)
10. Izlake (LJ nadškofija)
11. Kal nad Kanalom (KP škofija)
12. Komen (KP škofija)
13. Kožbana (KP škofija)
14. Ljubljana – Stožice (LJ škofija)
15. Miren (KP škofija)
16. Motnik (LJ nadškofija)
17. Mozirje (CE škofija)
18. Nevlje (LJ nadškofija)
19. Piran (KP škofija)
20. Pomjan (KP škofija)
21. Ptuj – Sv. Jurij (MB nadškofija)
22. Remšnik (MB nadškofija)
23. Slovenske konjice (MB nadškofija)
24. Stara Loka (LJ nadškofija)
25. Stari trg pri Ložu (LJ nadškofija)
26. Sv. Jurij /v Prekmurju (MS škofija)
27. Sv. Jurij ob Pesnici (MB nadškofija)
28. Sv. Jurij ob Ščavnici (MS škofija)
29. Sv. Jurij ob Taboru (CE škofija)
30. Sv. Jurij v Slovenskih goricah (MB nadškofija)
31. Šebrelje (KP škofija)
32. Šenčur (LJ nadškofija)
33. Šentjur pri Celju (CE škofija)
34. Šentjurij – Podkum (LJ nadškofija)
35. Št. Jurij pri Grosupljem (LJ nadškofija)
36. Šturje (KP škofija)
37. Vatovlje (KP škofija)
38. Zdole (CE škofija)

 

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene sv. Juriju:

Št. ŽUPNIJA NASELJE
1. Brezovica (KP škofija) Pri Taboru
2. Bučka (NM škofija) Močvirje
3. Cerknica (LJ nadškofija) Brezje
4. Črnomelj (NM škofija) Rožanec (++)
5. Dobrova (LJ nadškofija) Hruševo
6. Dol pri Hrastniku (CE škofija) Gore (++)
7. Hinje (NM škofija) Sela
8. Hrenovice (KP škofija) Šmihel (++)
9. Ilirska Bistrica (KP škofija) Ilirska Bistrica
10. Krka (NM škofija) Mali Korinj
11. Litija (LJ nadškofija) Podšentjur
12. Ljubljana – Stožice (LJ nadškofija) Stožice (++)
13. Loka pri Zidanem mostu (CE škofija) Polje (++)
14. Mirna peč (NM škofija) Šentjurij
15. Otalež (KP škofija) Lazec
16. Podmelec (KP škofija) Kneža
17. Polhov Gradec (LJ nadškofija) Praproče
18. Poljane nad Škofjo Loko (LJ nadškofija) Volča
19. Polšnik (LJ nadškofija) Glinjek
20. Predloka (KP škofija) Rožar
21. Rogatec (CE škofija) Sv. Jurij (++)
22. Senožeče (KP škofija) Potoče
23. Slavina (KP škofija) Žeje
24. Sv. Križ – Gabrovka (NM škofija) Gabrska gora
25. Sv. Vid nad Cerknico (LJ nadškofija) Cajnarje gora (++)
26. Šentjernej (NM škofija) Orehovica (++)
27. Škocjan pri Novem mestu (NM škofija) Grmovlje
28. Šmartno pod Šmarno goro (LJ nadškofija) Tacen
29. Šmartno pri Slovenj gradcu (MB nadškofija) Legen
30. Št. Peter – Otočec (NM škofija) Grčevje
31. Trebnje (NM škofija) Lukovek
32. Trnje (KP škofija) Jurišče
33. Tržič – Bistrica (LJ nadškofija) Bistrica
34. Tržišče (NM škofija) Šenčurski hrib /delno porušena
35. Veliki Gaber (LJ nadškofija) Šentjurje
36. Višnja gora (LJ nadškofija) Sela
37. Vrhnika (LJ nadškofija) Velika Ligojna (++)
38. Zabukovje (CE škofija) Trnovec
39. Žužemberk (NM škofija) Dvor (++) / porušena, v privatni lastni

KAPELE posvečene sv. Juriju:

1. Ljubljana – Sv. Jakob (LJ nadškofija) Ljubljanski grad
2. Sv. Peter pod Svetimi gorami (CE škofija) Svete gore
3. Velike Poljane (LJ nadškofija) Ortneški grad /uničeno – stojijo le zidovi

 

 

Gradivo:

 

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše