Loading dogodki

Sv. Marija Klopajeva je očividka Jezusove smrti in ena izmed prvih prič njegovega vstajenja.

 

Iz življenja …

Vztrajala je ob umirajočem Jezusu in njegovi trpeči materi Mariji pod križem na Kalvariji. Sv. Janez piše: »Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena.« (Jn 19,25) Marija Klopajeva je ostala ne na Kalvariji tudi po Jezusovi smrti, se udeležila njegovega pokopa in na velikonočno jutro skupaj z drugimi ženami odšla h grobu, da bi dopolnila maziljenje Jezusovega telesa.

Po evangelijih sodeč je bila mati apostola Jakoba mlajšega in Jožefa Pravičnega. Svojima gorečima sinovoma za Jezusa Kristusa je svetila z dobrim zgledom in tudi s svojo tiho in nesebično službo Jezusu.

Po starem izročilu je bil mož Klopajeve brat sv. Jožefa.

Češčenje sv. Marije Klopajeve in drugih žena »prinašalk posodic za maziljenje« se je razvilo v srednjem veku.

 

Zavetnica

Sv. Marija Klopajeva je priprošnjica dobre verske vzgoje, saj jo uvrščamo med najpopolnejše svetopisemske žene in matere.

 

Gradiva:

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše