Loading dogodki

Sv. Rajmunda upodabljajo kot dominikanca, ki se pelje po morju na svojem plašču ali pa plašč uporablja kot jadro čolna. Pripisujejo mu veliko čudežev.

Sv. Petru Nolasku je pomagal pri osnovanju reda mercedarijev, ki je med drugim skrbel za odkup krščanskih sužnjev iz muslimanskega ujetništva.

 

Iz življenja …

Sv. Rajmond Peniafortski se je rodil okoli leta 1175 na gradu Penjafort blizu Barcelone v Španiji kot plemiški sin. V Bologni, kjer je doktoriral iz civilnega in cerkvenega prava, je sprva deloval kot univerzitetni profesor. Obetala se mu je bleščeča kariera na področju prava, a se je že med študijem pripravljal tudi na duhovniški poklic in po vrnitvi v Barcelono prejel mašniško posvečenje.

Sv. Petru Nolasku (god 28. januar) je pomagal pri osnovanju reda mercedarijev, ki je med drugim skrbel za odkup krščanskih sužnjev iz muslimanskega ujetništva. Za misijonarje je organiziral jezikovne šole arabskega in hebrejskega jezika.

Leta 1222 se je pridružil novoustanovljenemu dominikanskemu redu in sprejel njegovo redovno uboštvo, ponižnost in pokorščino.

Leta 1230 ga je papež Gregor IX. poklical v Rim za svojega spovednika in svetovalca. Tam je med drugim napisal jasne smernice za spovednike in objavil zbirko dekretov cerkvenega prava. Škofovsko službo, ki mu je bila ponujena, je zavrnil.

Ob vrnitvi  v Španijo so ga sobratje izvolili za predstojnika dominikanskega reda. V tem času je izpopolnil pravila dominikanskega reda in se po dveh letih umaknil v samostan v Barceloni, kjer se je posvečal pastoralnemu delu, predvsem pridiganju in spovedi. Svojega sobrata sv. Tomaža Akvinskega je spodbujal k pisanju. Živel je sto let. Umrl je 6. januarja 1275 v Barceloni.

 

Čudeži

Pripisujejo mu številne čudeže. Bil je osebni spovednik razuzdanega aragonskega kralja Jakoba. Ker se kralj kljub večkratnim Rajmundovim grajam ni poboljšal, je se je Rajmund na koncu odločil, da ga zapusti. Razuzdani kralj pa je s smrtno kaznijo zagrozil vsem, ki bi ga prepeljali čez morje. A Rajmund se je čudežno prepeljal čez morje, in sicer s pomočjo svojega plašča, nad katerim je predhodno naredil znamenje križa.

 

Upodobitve

Sv. Rajmunda upodabljajo kot dominikanca, ki se pelje po morju na svojem plašču ali pa plašč uporablja kot jadro čolna.

 

Zavetnik

Je zavetnik pravnikov, pravnih šol, zidarjev, kiparjev; je priprošnjik proti kugi.

 

Gradiva:

 

Drugi svetniki dneva:

  • Sv. Valentin iz Passaua, škof in puščavnik
  • Sv. Karel iz Sezzeja, frančiškanski brat, mistik

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše