Loading dogodki

»Silvestrovo« je dobilo ime po svetniku, ki se ga spominjamo zadnji dan koledarskega leta. 

Zadnji dan v letu je tudi drugi sveti večer, ko blagoslovimo dom s kajenjem, kropljenjem in molitvijo ob jaslicah, nato pa veselo praznujemo novo leto v družinskem krogu.

Kdo je bil sv. Silvester?

Sv. Silvester je bil papež. Rodil se je v 3. stoletju v Rimu, umrl pa 31. decembra leta 335, prav tako v Rimu.

Kot papež je doživel konec preganjanja Cerkve v rimskem cesarstvu. Za papeža je bil izvoljen le eno leto pred Milanskim edikotom (313), s katerim je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo in enakopravnost z drugimi verami. Cerkev je tako pod papežem Silvestrom lahko začela graditi bazilike in templje za bogoslužje. Veliko sta jih dala postaviti sam cesar Konstantin in njegova mati Helena. Papež Silvester si je prizadeval tudi za enotnost znotraj Cerkve, saj so se pojavila nekatera krivoverstva (donatisti, arianci). Leta 325 je na koncilu v Niceji v Mali Aziji (v današnji Turčiji) obsodil Arijevo krivo vero, ki je zanikala večnost Logosa, in Jezusa obravnavala kot običajnega človeka, in ne kot Božjega Sina. Koncilski udeleženci so oblikovali nicejsko veroizpoved, v kateri izpovedujemo, da je Sin »istega bistva« kakor Oče, da je Bog od Boga.

Silvester je Cerkev vodil dobri dve desetletji. Spomin nanj so obhajali že leto po njegovi smrti, in je eden izmed prvih svetnikov iz vrst nemučencev.

 

Upodobitve

Umetniki ga upodabljajo kot papeža s tiaro, knjigo in angeli. Pogosto ga upodabljajo skupaj s cesarjem Konstantinom, včasih tudi s cesarico Heleno.

Zavetnik

Sv. Silvester je zavetnik za »srečno novo leto«; za dobro letino krmilnih rastlin, domačih živali; zoper gobavost (Papež Silvester naj bi namreč cesarja Konstantina Velikega krstil in ga s tem ozdravil gobavosti.)

 

Cerkve v Sloveniji

Sv. Silvestru sta pri nas posvečeni dve cerkvi, in sicer župnijska v Šempasu, podružnična pa v župniji Opatje Selo, v kraju Nova vas. Obe sta na teritoriju koprske škofije.

 

Drugi svetniki in prazniki dneva:

  • Sveti večer
  • Alojzij Evlogij (Luis Eulogio) Vidaurrázaga Gónzalez, duhovnik, redovnik, mučenec
  • Janez Frančišek Regis, redovnik, duhovnik, ljudski misijonar

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše