Loading dogodki

Novo leto začenjamo na najlepši možen način: s praznovanjem Marijinega praznika kot Božje matere. Praznik je posvečen njenemu Božjemu materinstvu.

Ves svet jo pozna, vsak dober človek jo spoštuje, krščanstvo jo ljubi kot junakinjo božične noči …

 

Marija je rojena okoli leta 20 pred Kristusom. Njena nebeška čistost nas dviga k Bogu in nam služi kot zgled, da ne delamo kompromisov z zlom, da se lahko osredotočimo na resnično dobro.

»Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. (Lk 1, 31–35)

 

Cerkev je versko resnico, da je Marija Božja Mati, (theotokos oz. bogorodica), to je ženska, ki je rodila Boga, sprejela že na koncilu v Efezu v 5. stoletju. Potrdil jo je tudi drugi vatikanski koncil: »Iz nje je Božji Sin privzel človeško naravo, da bi s skrivnostmi svojega življenja na zemlji osvobodil človeštvo od greha«. Za potrditev te resnice najdemo jasna besedila že pri najstarejših cerkvenih piscih. V Svetem pismu beremo, da je Elizabeta pozdravila nosečo Marijo z besedami: »Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?« Sv. Ignacij Antiohijski pravi, da je Marija rodila Boga; Tertulijan pravi, da je iz Marije rojen Bog. To versko resnico, ki jo danes radostno praznujemo, imamo torej v Cerkvi neprekinjeno že od samega začetka.

Ptujskogorska Marija

Molimo

Vsemogočni Bog,

po Marijinem deviškem materinstvu

si nam podaril odrešenje.
Naj tudi v novem letu čutimo,

da nas varuje ona,

ki nam je rodila tvojega Sina. Amen.

Sveta Marija, prosi za nas!

Cerkve v Sloveniji

Božji Materi Mariji je pri nas posvečenih 12 cerkva in vsaj 14 kapel.

ŽUPNIJSKA cerkev posvečena Mariji Materi Božji:

Št. Župnija (Škofija)
1. Ljubljana – Koseze (LJ)

PODRUŽNIČNE cerkve:

Št. Župnija (Škofija) Kraj
1. Brezovica (KP) Gradiščica
2. Dobrnič (NM) Dobrava
3. Ljubno ob Savinji (CE) Rosulje (pokopališka)
4. Mozirje (CE) Lepa Njiva
5. Rečica ob Savinji (CE) Kokarje
6. Sv. Peter pod Svetimi gorami (CE) Svete gore
7. Vodice (LJ) Šinkov Turn
8. Vodice (LJ) Šmarna gora
9. Vransko (CE) Čreta
10. Zibika (CE) Tinsko
11. Zreče (MB) Brinjeva Gora

KAPELE:

1. Bloke (LJ) Topol
2. Fara pri Kočevju (NM) Pirče
3. Kostanjevica na Krki (NM) Dobrava pri Kostanjevici
4. Kostanjevica na Krki (NM) Doljna Prekop
5. Krašnja (LJ) Krašnja – župnišče
6. Leskovec pri Krškem (NM) Leskovec pri Krškem – v župnišču
7. Mala Nedelja (MS) Moravci
8. Ribnica (LJ) Ribnica – Dom starejših občanov
9. Srednja vas v Bohinju (LJ) Uskovnica
10. Struge (LJ) Struge – v župnišču
11. Studenec (NM) Igrišče na Studencu
12. Sv. Kunigunda na Pohorju (MB) Božje
13. Šentjanž (NM) Šentjanž – na pokopališču
14. Št. Janž na Dravskem polju – Starše (MB) Loka

 

Drugi svetniki dneva:

  • Sv. Fulgencij iz Rusp, škof
  • Sv. Jožef Marija Tomasi, redovnik, kardinal
  • Sv. Odilon, opat
  • Sv. Zdislava iz Lemberka, mati, tretjerednica

 

V novem letu želim vsem bralcem portala Marijinega varstva, zdravja in notranje radosti, nad vsem pa naj vas spremlja Božji blagoslov!

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše