Loading dogodki

Danes je dan »mokre Zofke«. Ljudska modrost pravi, da če Zofka zemlje ne poškorpi, vreme poleti prida ni.

Gre za svetnico, ki goduje danes, bila pa je krščanska mučenka v Rimu.

 

Iz življenja …

O sv. Zofiji, svetnici iz prve krščanske dobe, ni zanesljivih podatkov, tako da se lahko opiramo le na izročila.

Obstajata dve različni izročili o sv. Zofiji.

Po enem izročilu je bila Zofija mlada Rimljanka, devica, ki je pretrpela mučeništvo v času Dioklecianovega preganjanja kristjanov okoli leta 304. Del njenih relikvij je v cerkvi sv. Martina v Rimu. Strasbourški škof Remigius je leta 778 relikvije te sv. Zofije prenesel v alzaški ženski samostan Eschau.

 

Po drugem izročilu pa je bila sv. Zofija vdova iz Milana, ki je bila 15. maja leta 130 obglavljena skupaj s svojimi tremi hčerami Fides, Spes in Karitas (Vera, Upanje in Ljubezen, prim. 1 Kor 13, 13).

 

Zavetnica

Zofija, je, kot njeno grško ime »sofia« pove, simbol modrosti.

Zofka v koledarju sledi ledenim trem možem. Ljudski jeziki ji radi pravijo »hladna, mokra oz. polulana Zofka«.Druga Zofka je zavetnica vdov. Imena njenih hčerk so zelo popularna v Rusiji (Vera, Nadeshda in Lyubov) ter v ZDA (Faith, Hope in Love).

Upodobitve

Medtem, ko o mladi mučenki Zofiji najdemo komaj kakšno upodobitev, so ikone ali druge podobe Zofije skupaj z utelešenimi krščanskimi vrlinami zelo pogoste, še zlasti v vzhodnem krščanskem prostoru. Umetniki jo najpogosteje upodabljajo kot mater treh hčera z mečem, palmo ali knjigo v roki.

 

Gradiva:

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše